JavaScript

Oktatóanyagok

A JavaScript (JS) egy kis erőforrás-igényű, értelmezett vagy JIT-fordított programozási nyelv elsőrendű függvényekkel. Bár legtöbben weboldalak parancsnyelveként ismerik, sok webböngészőn kívüli környezetben is használják. Ilyen a node.js, az Apache CouchDB és az Adobe Acrobat. A JavaScript egy prototípus-alapú, többparadigmás, dinamikus nyelv, ami támogatja az objektumorientált, imperatív és deklaratív (pl. funkcionális) programozási stílusokat. Többet itt olvashat a JavaScriptről.

Az oldal ezen része magáról a JavaScript nyelvről szól, nem a különböző weboldalaktól és környezetektől függő részekről. A weboldalaktól függő API-król lásd: Web-API-k és a DOM.

A JavaScript szabványa az ECMAScript. 2012-től kezdődően, mindegyik modern böngésző támogatja az ECMAScript 5.1.-et. Régebbi böngészők legalább az ECMAScript 3-at támogatják. 2015. június 17-én az ECMA International kiadta az ECMAScript hatodik jelentősebb verzióját, amit hivatalosan ECMAScript 2015-nek neveznek, de eleinte az ECMAScript 6 és az ES6 nevekkel illették. Azóta az ECMAScript szabványokat éves ciklusokban adják ki. Ez a dokumentáció a legújabb tervezetre vonatkozik, ami jelenleg az ECMAScript 2019.

A JavaScript nem összetévesztendő a  Java programozási nyevvel. A "Java" és a "JavaScript" is az Oracle USA-ban és sok más országban regisztrált védjegye. Ettől függetlenül a két programozási nyelv szintaktikája, szematikája és alkalmazása jelentős mértékben eltér.

Tanulja meg a JavaScript-ben történő programozást útmutatók és bemutatók segítségével.

Teljes kezdőknek

Látogassa meg a Tanulási területünk JavaScript tárgyát ha nem rendekezik JavaScript vagy másféle programozási tapasztalattal. Ott megtalálhatóak az alábbi modulok:

JavaScript első lépések
Az olyan kérdések megválaszolása, mint "mi a JavaScript?", "hogy néz ki?", és "mire képes?", emellett a JavaScript fő funkciójainak ismertetése, mint a változók, stringek, számok és tömbök.
JavaScript építőkockák
Folytatja a JavaScript alapvető fő funkcióinak beszámolóját a figyelmet a gyakran előforduló típusú kód blokkok felé fordítva, mint az elágazások, ciklusok, függvények, és az esetek.
A JavaScript objektumok bemutatása
A JavaScript objektumorientált jellegének megértése fontos, ha további tudást szeretne szerezni a nyelvről és ha hatékonyabb kódot szeretne írni. Ezért hoztuk létre ezt a modult, hogy segítsünk.

JavaScript útmutató

JavaScript útmutató
Egy sokkal részletesebb útmutató a JavaScript nyelvhez, amit olyanoknak szántunk, akik rendelkeznek már JavaScript vagy más programozási tapasztalattal.

Középszint

A JavaScript újbóli bemutatása
Egy áttekintés azoknak, akik azt gondolják hogy ismerik JavaScript-et.
JavaScript adatstruktúrák
A JavaScript-ben elérhető adatstruktúrák áttekintése.
Egyenlőség és azonosság
A JavaScript-ben háromféle értékösszehasonító műveletet érhetünk el: a szigorú egyenlőséget a === hasznlatával, a laza egyenlőséget a  == használatával, és az Object.is() függvényt.

Haladó

Öröklődés és a prototípus lánc
A széleskörben félreértett és alábecsült prototípus alapú öröklődés értelmezése.
Szigorú mód
A szigorú mód meghatározza, hogy nem lehet használni egy változót az inicializálását megelőzően. Ez az ECMAScript 5 egy korlátozott változata, a gyorsabb teljesítmény és könnyebb hibakeresés érdekében.
JavaScript tipizált tömbök
A JavaScript tipizált tömbök lehetővé teszik a nyers bináris adatok elérését.
Memóriakezelés
A memória életciklus és a szemétgyűjtés JavaScript-ben.
A párhuzamos modell és az eseményciklus
JavaScript-ben van egy párhuzamos modell, ami egy "eseménycikluson" alapszik.

Referencia

A JavaScript referencia documentáció böngészése.

Az alapértelmezett objektumok
Ismerje meg az alapértelmezett beépített objektumokat: Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap, WeakSet, és másokat.
Kifejezések és operátorok
Tudjon meg többet a JavaScript operátoroktól: instanceof, typeof, new, this, az operátor elsőbbségről, és másokról.
Állítások
Ismerje meg, hogyan működnek a do-while, for-in, for-of, try-catch, let, var, const, if-else, switch, és más JavaScript állítások és kulcsszavak.
Függvények
Ismerje meg a JavaScript függvényeivel történő munkát alkalmazásfejlesztés során.

Eszközök és források

Hasznos eszközök JavaScript kód írásához és hibakereséséhez.

Firefox Fejlesztői Eszközök
Jegyzettömb, Web Konzol, JavaScript Profiler, hibakereső, és mások.
JavaScript Héjak
A JavaScript héjak lehetővé teszik JavaScript kódrészletek gyors tesztelését.
TogetherJS
Együttműkösdés egyszerűen. Ha hozzáadja a TogetherJS-t az oldalához, a felhasználók valós időben segíthetnek egymásnak az oldalon.
Stack Overflow
Stack Overflow kérdések "JavaScript" címkével.
JavaScript verziók és kiadási megjegyzések
Böngéssze a JavaScript's funkciótörténetét és végrehajtási státuszát.
JSFiddle
Szerkesszen JavaScript-et, CSS-t, HTML-t és kapjon élő eredményeket. Használjon külső forrásokat és működjön együtt a csapatával online.