JavaScript

מדריכים

JavaScript היא שפת תכנות מונחית עצמים, קלת משקל ומבוססת-מפרש (ולעתים עוברת הידור-בו-ברגע (JIT)), המיועדת לשימוש באתרים ואפליקציות אינטרנט, כמו כן ניתן להשתמש בה גם בסביבות רבות שאינן דפדפן האינטרנט (אודות JavaScript). למרות שהיא ידועה בעיקר בשל היותה שפת-תסריט ליצירת אינטראקציה עם דפי אינטרנט, נעשה בה שימוש רב גם בסביבות הרצה רבות שאינן תלויות-דפדפן. כך למשל היא משמשת כשפת-תסריט בסביבת Node.js, בממשק בסיסי הנתונים CouchDB של אפאצ'י, וכן בתוכנת אקרובט של חברת Adobe. ג'אווה סקריפט היא שפה מבוססת-אבטיפוס, מרובת פרדיגמות, בעלת טיפוסיות דינמית, תומכת בסגנונות תכנות מונחה-עצמים, תכנות אימפרטיבי ותכנות דקלרטיבי (כגון תכנות פונקציונאלי, למשל). קרא עוד על ג'אווה סקריפט.

מאמר זה מוקדש לתיאור שפת ג'אווה סקריפט עצמה, ולא לחלקיה השונים הייחודיים לתכנות דפי אינטרנט, או לשאר הסביבות המשתמשות בשפה זו. עבור מידע עבור ממשקי התכנות (APIs) השונים המיועדים עבור דפי אינטרנט, עיין בחלק Web API ובחלק DOM.

התקן עבור ג'אווה סקריפט נקרא ECMAScript. נכון ל2012, כל הדפדפנים המודרניים מספקים תמיכה מלאה בתקן ECMAScript 5.1. דפדפנים ישנים יותר, תומכים לכל הפחות בתקן  ECMAScript 3. ב17 ביוני 2015, ארגון ECMA International פרסם את הגרסה השישית של  ECMAScript, הנקראת באופן רשמי  ECMAScript 2015, וקודם לכן נקראה בשם  ECMAScript 6 או ES6. מאז, תקני ECMAScript מתעדכנים במחזורי עדכון שנתיים. המסמכים הבאים המתארים את השפה, מתארים את גרסת הטיוטה האחרונה, שהיא כרגע  ECMAScript 2019.

אין לבלבל בין JavaScript לבין שפת התכנות Java. שתיהן "Java" וגם "JavaScript" הן סימני מסחר, או סימני מסחר רשומים על שם חברת Oracle בארצות הברית או במדינות אחרות. בכל מקרה, לשתי שפות התכנות הללו יש תחביר, סמנטיקה ושימושים שונים מאוד.

שפת התכנות Javascript פותחה בשנת 1995 והיא אינה קשורה כלל אל שפת התכנות Java. לשפה קיימת גרסה תקנית של השפה הקרויה ECMAScript ונכון לשנת 2012, רוב הדפדפנים תומכים בגרסת ECMAScript 5.1.

למד כיצד לתכנת באמצעות Javascript.

היכרות ראשונית

מדריך Javascript
היכרות ראשונה עם שפת Javascript למשתמשים מתחילים.
סקירה כללית של מאפייני השפה
שפת Javascript בדפדפן האינטרנט
מבוא לתכנות מונחה עצמים
מבוא והכרת מושגים של תכנות מונחה עצמים בשפת Javascript.

מתחילים

מבוא לשפת Javascript
סקירה עבור משתמשים בעלי היכרות עם JavaScript.
מבנה נתונים
סקירה כללית של מבני נתונים הזמינים ב- JavaScript.
השוואות בין משתנים
Javascript מספקת 2 אפשרויות להשוואת נתונים: השוואה רופפת באמצעות ==. והשוואה קפדנית באמצעות ===.

מתקדמים

ירושות
סקירה על ירושות בשפת Javascript.
מערכים
מערכים מודפסים וגישה לנתונים.
ניהול זיכרון
מחזור זכרון בשפת Javascript.

אזכורים

אובייקטים סטנדרטים
הכר את האובייקטים המובנים: Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap, WeakSet.
ביטויים ואופרטורים
למד אודות האופרטורים:instanceof, typeof, new, this.
הצהרות ולולאות
למד אודות משתנים ולולאות: do-while, for-in, for-of, try-catch let, var, const, if-else, switch.
פונקציות
למד כיצד לעבוד עם פונקציות כדי לפתח יישומים.

כלים ועזרים

כלים שימושיים לבדיקה ואיתור שגיאות בקוד ה-JavaScript שלך.

כלי Firefox למפתחים
Scratchpad, Web Console, JavaScript Profiler, Debugger ועוד.
Firebug
עריכה, בדיקת שגיאות ומעקב אחר CSS, HTML ו-JavaScript בזמן אמת ובכל עמוד אינטרנט.
JavaScript Shells
כלי זה בודק קטעי קוד במהירות וללא צורך בטעינת העמוד מחדש.
TogetherJS
הוספת TogetherJS לאתר מאפשרת למשתמשים לעזור זה לזה בזמן אמת וכך שיתוף הפעולה נעשה קל. 
Stack Overflow
אתר שיתופי המאפשר למשתמשים בו להיעזר באחרים ולקבל תשובות אודות בעיות קוד שונות.  
גרסאות Javascript, עדכונים והערות
https://esdiscuss.org
https://wiki.mozilla.org/JavaScript
https://twitter.com/SpiderMonkeyJS