Operator function

 

Podsumowanie

Operator function jest używany do definiowania funkcji wewnątrz wyrażenia.

Składnia

function [nazwa]([argument1[, argument2[, ..., argumentN]]]) { instrukcje }

Parametry

nazwa
Nazwa funkcji. Może zostać pominięta, w takim wypadku funkcja staje się anonimowa. Nazwa jest tylko lokalna i istnieje wewnętrz funkcji.
argumentN
Nazwa argumentu, który ma zostać przekazany do funkcji. Funkcja może posiadać do 255 argumentów.
instrukcje
Instrukcje, które stanowią ciało funkcji.

Opis

Wyrażenie funkcji jest bardzo podobne do deklaracji funkcji i posiada niemal identyczną składnię (zobacz function, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje). Główną różnicą pomiędzy wyrażeniem a definicją jest nazwa funkcji, która może zostać pominięta i utworzyć funkcję anonimową. Zobacz Funkcje, aby uzyskać informacje o różnicach między instrukcjami funkcji a wyrażeniami funkcji.

Przykłady

Poniższy przykład definiuje nienazwaną funkcję i przypisują ją do x. Funkcja zwraca kwadrat jej argumentów:

var x = function(y) {
   return y * y;
};

Nazwane wyrażenie

var math = {
  'factorial': function factorial(n) {
    if (n <= 1)
      return 1;
    return n * factorial(n - 1);
  }
};

Specyfikacja

Wsparcie przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz także