SyntaxError: JSON.parse: bad parsing

Wiadomosć

SyntaxError: JSON.parse: unterminated string literal
SyntaxError: JSON.parse: bad control character in string literal
SyntaxError: JSON.parse: bad character in string literal
SyntaxError: JSON.parse: bad Unicode escape
SyntaxError: JSON.parse: bad escape character
SyntaxError: JSON.parse: unterminated string
SyntaxError: JSON.parse: no number after minus sign
SyntaxError: JSON.parse: unexpected non-digit
SyntaxError: JSON.parse: missing digits after decimal point
SyntaxError: JSON.parse: unterminated fractional number
SyntaxError: JSON.parse: missing digits after exponent indicator
SyntaxError: JSON.parse: missing digits after exponent sign
SyntaxError: JSON.parse: exponent part is missing a number
SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data
SyntaxError: JSON.parse: unexpected keyword
SyntaxError: JSON.parse: unexpected character
SyntaxError: JSON.parse: end of data while reading object contents
SyntaxError: JSON.parse: expected property name or '}'
SyntaxError: JSON.parse: end of data when ',' or ']' was expected
SyntaxError: JSON.parse: expected ',' or ']' after array element
SyntaxError: JSON.parse: end of data when property name was expected
SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name
SyntaxError: JSON.parse: end of data after property name when ':' was expected
SyntaxError: JSON.parse: expected ':' after property name in object
SyntaxError: JSON.parse: end of data after property value in object
SyntaxError: JSON.parse: expected ',' or '}' after property value in object
SyntaxError: JSON.parse: expected ',' or '}' after property-value pair in object literal
SyntaxError: JSON.parse: property names must be double-quoted strings
SyntaxError: JSON.parse: expected property name or '}'
SyntaxError: JSON.parse: unexpected character
SyntaxError: JSON.parse: unexpected non-whitespace character after JSON data
SyntaxError: JSON.parse Error: Invalid character at position {0} (Edge)

Typ błędu

Co poszło nie tak?

JSON.parse() (en-US) parsuje string jako JSON. Zadany string musi być poprawnym dokumentem JSON, więc błąd wystąpi wtedy, gdy zostanie napotkana niepoprawna składnia.

Przykłady

JSON.parse() nie pozwala na końcowe przecinki

Both lines will throw a SyntaxError:

JSON.parse('[1, 2, 3, 4,]');
JSON.parse('{"foo": 1,}');
// SyntaxError JSON.parse: unexpected character
// at line 1 column 14 of the JSON data

Pomiń końcowe przecinki, aby sparsować dokument JSON w poprawny sposób:

JSON.parse('[1, 2, 3, 4]');
JSON.parse('{"foo": 1}');

Nazwy własności muszą znajdować się w cudzysłowach

Nie możesz użyć apostrofów do określania nazw własności, jak np. 'foo'.

JSON.parse("{'foo': 1}");
// SyntaxError: JSON.parse: expected property name or '}'
// at line 1 column 2 of the JSON data

Zamiast tego użyj "foo":

JSON.parse('{"foo": 1}');

Zera wiodące i część niecałkowita liczby

Nie możesz użyć zer wiodących, jak na przykład 01, ponadto część niecałkowita musi zawierać co najmniej jedną cyfrę, jeśli używany jest format dziesiętny.

JSON.parse('{"foo": 01}');
// SyntaxError: JSON.parse: expected ',' or '}' after property value
// in object at line 1 column 2 of the JSON data

JSON.parse('{"foo": 1.}');
// SyntaxError: JSON.parse: unterminated fractional number
// at line 1 column 2 of the JSON data

Zamiast tego napisz po prostu 1 bez zera z przodu i użyj co najmniej jednej cyfry w częsci dziesiętnej:

JSON.parse('{"foo": 1}');
JSON.parse('{"foo": 1.0}');

Zobacz też