JavaScript

Tutorials

JavaScript® (tot sovint abreujat com a JS) és un llenguatge orientat a objectes, lleuger i interpretat, amb funcions de primera classe, més conegut per ser el llenguatge d'scripting per a pàgines Web, però també utilitzat en molts àmbits fora d'un navegador web com ara node.js o Apache CouchDB. Es tracta d'un llenguatge d'scripting multi-paradigma, basat en prototipus, que és dinamic i suporta estils de programació funcional, imperativa i orientada a objectes. Llegiu més sobre JavaScript.

El standard JavaScript és ECMAScript (en-US). A l'any 2012, tots els navegadors moderns suporten plenament l'ECMAScript 5.1. Navegadors més vells suporten com a mínim l'ECMAScript 3. Una sisena gran revisió del standard està en procés i s'espera que estigui enllestida al voltant de mitjans de 2015.

Aquesta secció del lloc Web està dedicada al llenguatge JavaScript en si mateix, les parts que no són específiques per a pàgines Web o d'altres entorns que l'acullen. Per a més informació sobre les APIs específiques per a pàgines Web, vegeu APIs Web i DOM.

És important no confondre JavaScript amb el llenguatge de programació Java. Java és una marca comercial o marca enregistrada pertanyent a Oracle als Estats Units d'Amèrica i d'altres països.

Apreneu com programar en JavaScript.

Nivell introductori

Guia de JavaScript
Si sou nous quant a JavaScript, aquesta guia recorre el llenguatge.
Resum de tecnologies de JavaScript (en-US)
Introducció al món de JavaScript dins el navegador web.
Introducció al JavaScript Orientat a Objectes
Introducció als conceptes de programació orientada a objectes en JavaScript.

Nivell intermig

Una re-introducció a JavaScript
Un resum per a aquells que creuen que ja ho saben tot sobre JavaScript.
Estructures de dades de JavaScript
Resum de les estructures de dades disponibles a JavaScript.
Comparacions d'equitat i quan utilitzar-les
JavaScript proporciona dos operacions diferents per a comparar valors: l'igualtat estricta mitjançant === i l'igualtat relaxada mitjançant ==.

Nivell avançat

Herència i la cadena de prototipus
Explicació de l'herència basada en prototipus, tot sovint malentesa i poc valorada.
El mode estricte (en-US)
Una variant restringida de JavaScript.
Arrays amb tipus a JavaScript
Les arrays amb tipus de JavaScript proporcionen un mecanisme per a accedir a dades binàries sense tractar.
Manegament de Memòria
El cicle de vida de la memòria i la recolecció de la brossa a JavaScript.

Referència

Navegue per la documentació de referència de JS complerta.

Objectes standard
Conegueu els objectes standard proporcionats per JavaScript Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap, WeakSet, i d'altres.
Expressions i operadors
Apreneu més sobre el comportament dels operadors de JavaScript instanceof, typeof, new, this, i més.
Sentències i declaracions
Apreneu com funcionen les sentències do-while, for-in, for-of, try-catch, let, var, const, if-else, switch, així com d'altres sentències i paraules clau de JavaScript.
Funcions
Apreneu com treballar amb funcions a JS per a desenvolupar aplicacions.

Eines i recursos

Eines útils per a escriure i depurar codi JavaScript.

Firefox Developer Tools
Scratchpad, Web Console (en-US), JavaScript Profiler (en-US), Debugger (en-US), i més.
Firebug
Editeu, depureu i controleu CSS, HTML i JavaScript en directe a qualsevol pàgina web.
Consoles JavaScript (en-US)
Les consoles JavaScript permeten provar ràpidament bocins de codi JavaScript.
TogetherJS

Colaborar de forma senzilla.

Stack Overflow
Preguntes a Stack Overflow amb l'etiqueta "JavaScript".
Versions de JavaScript i notes de versió
Navegeu per l'històric de característiques de JavaScript així com l'estat de la seva implementació.