super

Ключове слово super використовується для доступу до функцій на батьківському об'єкті та виклику цих функцій.

Вирази super.prop та super[expr] є коректними у будь-якому визначенні методу як у класах, так і у об'єктних літералах.

Синтаксис

super([arguments]); // викликає батьківський конструктор.
super.functionOnParent([arguments]);

Опис

При застосуванні у конструкторі ключове слово super використовується окремо та має викликатись до ключового слова this. Ключове слово super також може використовуватись у викликах функцій батьківського об'єкта.

Приклад

Використання super у класах

Цей фрагмент коду взято з прикладу класів (демонстрація). Тут super() викликається для запобігання дублюванню частин конструктора, які є спільними у Rectangle (прямокутник) та Square (квадрат).

class Rectangle {
 constructor(height, width) {
  this.name = 'Прямокутник';
  this.height = height;
  this.width = width;
 }
 sayName() {
  console.log('Привіт, я ', this.name + '.');
 }
 get area() {
  return this.height * this.width;
 }
 set area(value) {
  this._area = value;
 }
}

class Square extends Rectangle {
 constructor(length) {
  this.height; // ReferenceError, спочатку має викликатись super!

  // Тут ми викликаємо конструктор батьківського класу з довжиною
  // в якості ширини та довжини прямокутника
  super(length, length);

  // Заувага: У похідному класі super() має викликатись до 'this'.
  // Не врахувавши це, ви отримаєте помилку посилання.
  this.name = 'Квадрат';
 }
}

Виклик статичних методів через super

Ви також можете викликати через super статичні методи.

class Rectangle {
 constructor() {}
 static logNbSides() {
  return 'Я маю 4 сторони';
 }
}

class Square extends Rectangle {
 constructor() {}
 static logDescription() {
  return super.logNbSides() + ', і вони рівні';
 }
}
Square.logDescription(); // 'Я маю 4 сторони, і вони рівні'

Видалення super-властивостей викине помилку

Ви не можете використовувати оператор delete та super.prop або super[expr], щоб видалити властивість батьківського класу, це викине ReferenceError.

class Base {
 constructor() {}
 foo() {}
}
class Derived extends Base {
 constructor() {}
 delete() {
  delete super.foo; // це погано
 }
}

new Derived().delete(); // ReferenceError: некоректний оператор delete з використанням 'super'. 

super.prop не може перезаписувати властивості, недоступні для запису

Коли властивості створені недоступними для запису, наприклад, за допомогою Object.defineProperty, super не може перезаписувати значення такої властивості.

class X {
 constructor() {
  Object.defineProperty(this, 'prop', {
   configurable: true,
   writable: false,
   value: 1
  });
 }
}

class Y extends X {
 constructor() {
  super();
 }
 foo() {
  super.prop = 2;  // Не можна перезаписати значення.
 }
}

var y = new Y();
y.foo(); // TypeError: "prop" доступна лише для читання
console.log(y.prop); // 1

Використання super.prop у об'єктних літералах

Super також можна використовувати у нотації об'єктної ініціалізації  / літералу. У цьому прикладі два об'єкти визначають метод. У другому об'єкті super викликає метод першого об'єкта. Це працює завдяки методу Object.setPrototypeOf(), який дає можливість встановити прототипом об'єкта obj2 об'єкт obj1, таким чином, super може знайти метод method1 на об'єкті obj1.

var obj1 = {
 method1() {
  console.log('метод 1');
 }
}

var obj2 = {
 method2() {
  super.method1();
 }
}

Object.setPrototypeOf(obj2, obj1);
obj2.method2(); // виводить "метод 1"

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'super' in that specification.
Living Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'super' in that specification.
Standard Початкове визначення.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також