Метод constructor — це особливий метод, призначений для створення й започаткування (ініціалізації) новоствореного примірника класу.

Синтаксис

constructor([аргументи]) { … }

Опис

Клас може мати лише один метод з іменем «constructor». Спроба оголосити декілька методів «constructor» для одного класу матиме наслідком помилку SyntaxError.

Метод constructor може звернутися до однойменного методу батьківського класу (надкласу) через ключове слово super.

За відсутності оголошеного методу constructor буде використано типовий започаткувач (конструктор).

Приклади

Використання методу constructor

Цей шмат коду взято з classes sample (переглянути наживо):

class Square extends Polygon {
 constructor(length) {
  // Наступний рядок здійснює виклик успадкованого від Polygon
  // конструктора, передаючи до нього власні параметри.
  super(length, length);

  // Завважте, що в класах-нащадках виклик super() завжди має передувати
  // найпершому звертанню до this. Інакше матимете помилку.
  this.name = 'Square';
 }

 get area() {
  return this.height * this.width;
 }

 set area(value) {
  this.area = value;
 } 
}

Інший приклад

Погляньте також на цей приклад:

class Polygon {
  constructor() {
    this.name = "Polygon";
  }
}

class Square extends Polygon {
  constructor() {
    super();
  }
}

let newInstance = new Square();
console.log(newInstance.name); // виводить "Polygon"

Типові конструктори

Якщо метод constructor не оголошено, буде використано типовий конструктор. Для первинного класу (що не успадковує інших) то є метод з порожнім тілом:

constructor() {}

Натомість для вторинного класу (що успадковує якийсь інший клас) типовим конструктором є такий:

constructor(...args) {
 super(...args);
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Constructor Method' in that specification.
Standard Первинне визначення.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Constructor Method' in that specification.
Draft  

Підтримка веб-переглядачами

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support4911345 No369
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support ? Yes1345 ?9 Yes

1. From Chrome 42 to 48 strict mode is required. Non-strict mode support can be enabled using the flag "Enable Experimental JavaScript".

2. From version 4.0.0: this feature is behind the --use_strict runtime flag.

3. From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Див. також

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: asmforce, xduocore
Востаннє оновлена: asmforce,