Конструктор

Метод constructor — це особливий метод, призначений для створення й започаткування (ініціалізації) новоствореного примірника класу.

Синтаксис

constructor([аргументи]) { … }

Опис

Клас може мати лише один метод з іменем «constructor». Спроба оголосити декілька методів «constructor» для одного класу матиме наслідком помилку SyntaxError.

Метод constructor може звернутися до однойменного методу батьківського класу (надкласу) через ключове слово super.

За відсутності оголошеного методу constructor буде використано типовий започаткувач (конструктор).

Приклади

Використання методу constructor

Цей шмат коду взято з classes sample (переглянути наживо):

class Square extends Polygon {
 constructor(length) {
  // Наступний рядок здійснює виклик успадкованого від Polygon
  // конструктора, передаючи до нього власні параметри.
  super(length, length);

  // Завважте, що в класах-нащадках виклик super() завжди має передувати
  // найпершому звертанню до this. Інакше матимете помилку.
  this.name = 'Square';
 }

 get area() {
  return this.height * this.width;
 }

 set area(value) {
  this.area = value;
 }
}

Інший приклад

Погляньте також на цей приклад:

class Polygon {
  constructor() {
    this.name = "Polygon";
  }
}

class Square extends Polygon {
  constructor() {
    super();
  }
}

let newInstance = new Square();
console.log(newInstance.name); // виводить "Polygon"

Типові конструктори

Якщо метод constructor не оголошено, буде використано типовий конструктор. Для первинного класу (що не успадковує інших) то є метод з порожнім тілом:

constructor() {}

Натомість для вторинного класу (що успадковує якийсь інший клас) типовим конструктором є такий:

constructor(...args) {
 super(...args);
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Constructor Method' in that specification.
Standard Первинне визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Constructor Method' in that specification.
Living Standard  

Підтримка веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також