Обробник_глобальних_подій.onmouseover

Властивістю onmouseover мікшіна GlobalEventHandlers є EventHandler , який обробляє події наведення миші mouseover.

Подія mouseover запускається, коли користувач переміщує курсор на певний елемент. 

Синтаксис

element.onmouseover = function;

Приклад

Цей приклад додає onmouseover та onmouseout подіі до параграфу. Спробуйте перемістити мишу до елементу.

HTML

<p>Test your mouse on me!</p>

JavaScript

const p = document.querySelector('p');
p.onmouseover = logMouseOver;
p.onmouseout = logMouseOut;

function logMouseOver() {
  p.innerHTML = 'Виявлено MOUSE OVER';
}

function logMouseOut() {
  p.innerHTML = 'Виявлено MOUSE OUT';
}

Результат

Специфікації

Сумісність з браузерами

BCD tables only load in the browser