JavaScript Guide

คู่มือจาวาสคริปต์ ช่วยให้คุณรู้วิธีใช้งาน จาวาสคริปต์ และเข้าใจภาพรวมของภาษา ถ้าคุณต้องการหัดเขียนจาวาสคริปต์ หรือเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ ให้ดูที่บทความใน ส่วนการเรียนรู้ และถ้าคุณต้องการข้อมูลแบบเจาะลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติของภาษา ก็สามารถข้าไปดูได้ที่ หนังสืออ้างอิงจาวาสคริปต์