import

Podsumowanie

Pozwala zaimportować własności, funkcje i obiekty z podpisanego skryptu, który wyeksportował informację.

Tej cechy nie ma w 3 edycji ECMA 262.

Instrukcja
Zaimplementowane w: JavaScript 1.2, NES 3.0

Składnia

import objectName.name1, objectName.name2, ..., objectName.nameN;

import objectName.*;

Parametry

objectName 
Nazwa obiektu, który przyjmie zaimportowane nazwy.
nameN 
Własność, funkcja lub obiekt do zaimportowania.

Opis

Parametr objectName jest nazwą obiektu, który przyjmie zaimportowane nazwy. Na przykład jeśli f i p zostały wyeksportowane i obj jest obiektem z importującego skryptu, to poniższy kod zrobi f i p dostępnymi jako własności obj wewnątrz skryptu importującego.

import obj.f, obj.p;

Pierwsza składnia importuje określone własności, funkcje i obiekty z wyeksportowanego skryptu.

Druga składnia importuje wszystkie własności, funkcje i obiekty z wyeksportowanego skryptu.

Zazwyczaj informacja w podpisanym skrypcie jest dostępna tylko dla skryptów podpisanych przez tych samych wykonawców. Poprzez wyeksportowanie (używając instrukcji export) własności, funkcji i obiektów podpisany skrypt robi tę informację dostępną dla każdego skryptu (podpisanego lub niepodpisanego). Skrypt otrzymujący używa instrukcji import, by uzyskać dostęp do tej informacji.

Skrypt musi załadować skrypt eksportowy do okna, ramki lub warstwy zanim będzie on mógł zaimportować i użyć którejkolwiek z wyeksportowanych własności, funkcji lub obiektów.

Zobacz także