function

Podsumowanie

Deklaruje funkcję z określonymi parametrami.

Możesz również zdefiniować funkcję używając konstruktora Function oraz operator function (wyrażenie funkcji).

Instrukcja
Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0

JavaScript 1.5, NES 6.0: Dodano deklaracje funkcji warunkowych (rozszerzenie Netscape).

Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

function nazwa([argument] [, argument] [..., argument]) {
   instrukcje
}

Parametry

nazwa 
Nazwa funkcji.
argument 
Nazwa argumentu, który ma zostać przekazany do funkcji. Funkcja może posiadać do 255 argumentów.
instrukcje 
Instrukcje, które stanowią ciało funkcji.

Opis

Aby zwrócić wartość, funkcja musi zawierać instrukcję return określającą wartość, która ma zostać zwrócona.

Funkcja utworzona za pomocą instrukcji function jest obiektem Function i posiada wszystkie własności, metody i zachowania obiektów Function. Zobacz Function, aby uzyskać szczegółowe informacje o funkcjach.

Funkcja może zostać zadeklarowana również wewnątrz wyrażenia. W takim przypadku funkcja jest zazwyczaj anonimowa. Zobacz operator function, aby uzyskać więcej informacji o function (wyrażenie funkcji).

Funkcje mogą być deklarowane warunkowo. To znaczy, definicja funkcji może zostać zagnieżdżona wewnątrz instrukcji if. Technicznie rzecz biorąc, takie deklaracje nie są właściwie deklaracjami funkcji; są one wyrażeniami funkcji.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie function

Poniższy kod deklaruje funkcję, która zwraca całkowitą kwotę sprzedaży, gdy podano liczbę sprzedanych produktów a, b i c.

function calc_sales(units_a, units_b, units_c) {
   return units_a*79 + units_b * 129 + units_c * 699;
}

Zobacz także