export

Podsumowanie

Pozwala podpisanemu skryptowi na dostarczanie własności, funkcji i obiektów do innych podpisanych lub niepodpisanych skryptów. Tej opcji nie ma w 3 edycji ECMA-262.

Instrukcja
Zaimplementowana w: JavaScript 1.2, NES 3.0

Składnia

export nazwa1, nazwa2, ..., nazwaN;

export *;

Parametry

nazwaN 
Własność, funkcja, lub obiekt do wyeksportowania.

Opis

Zazwyczaj informacja w podpisanym skrypcie jest dostępna tylko dla skryptów podpisanych przez tych samych wykonawców. Poprzez wyeksportowanie własności, funkcji i obiektów podpisany skrypt udostępnia tę informację dla każdego skryptu (podpisanego lub niepodpisanego). Skrypt otrzymujący używa instrukcji import, by uzyskać dostęp do tej informacji.

Pierwsza składnia eksportuje określone własności, funkcje i obiekty.

Druga składnia eksportuje wszystkie własności, funkcje i obiekty ze skryptu.

Zobacz także