const

Podsumowanie

Deklaruje nazwaną stałą tylko do odczytu.

Wyrażenie
Zaimplementowane w: JavaScript 1.5, NES 6.0 (rozszerzenie Netscape, tylko w silniku C)

Składnia

const nazwaStałej [= wartość] [..., nazwaStałej [= wartość] ]

Parametry

nazwaStałej 
Nazwa stałej. Może być dowolnym dozwolonym identyfikatorem.
wartość 
Wartość stałej. Może być dowolną dozwoloną wartością lub wynikiem wyrażenia.

Opis

Tworzy stałą, która może być globalna lub lokalna dla funkcji, która ją zadeklarowała. Zasady zasięgu dla stałych są takie same jak dla zmiennych.

Wartość stałej nie może zostać zmieniona poprzez ponowne przypisanie; stała nie może także być ponownie zadeklarowana.

Stała nie może mieć takiej samej nazwy jak funkcja lub zmienna o tym samym zasięgu.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie const

Poniższy skrypt wypisuje "a jest równe 7".

const a = 7;
document.writeln("a jest równe " + a);

Zobacz także