break

Podsumowanie

Przerywa aktualnie wykonywaną pętlę, konstrukcję switch i przekazuje sterowanie programu do polecenia za pętlą lub za wskazaną etykietą.

Polecenie
Zaimplementowane w: JavaScript 1.0, NES 2.0
Wersja ECMA: ECMA-262 (wersja bez etykiety)

ECMA-262, Edycja 3 (wersja z etykietą)

Składnia

break [etykieta]

Parametry

etykieta 
Identyfikator przypisany etykiecie polecenia.

Opis

Polecenie break może zawierać opcjonalną etykietę, która pozwala programowi na wyjście z bloku poleceń oznaczonego etykietą. Polecenia w bloku oznaczonym etykietą mogą być dowolnego rodzaju.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie break

Poniższa funkcja zawiera polecenie break, które przerywa pętlę while, kiedy e jest równe 3, a następnie zwraca wartość 3 * x.

function testBreak(x) {
  var i = 0;
  while (i < 6) {
   if (i == 3)
     break;
   i++;
  }
  return i*x;
}

Zobacz także