Operator grupowania

Try it

Operator grupowania ( ) pozwala na określenie kolejności wykonywania działań w wyrażeniach.

Składnia

 ( )

Opis

Operator grupowania składa się z pary nawiasów otaczających wyrażenie lub podwyrażenie. Pozwala na nadpisanie standardowego pierwszeństwa operatorów, tak że wyrażenia z niższym piorytetem mogą być wykonane przed wyrażeniami z wyższym priorytetem. Zgodnie z nazwą, operator ten grupuje wyrażenia znajdujące się w nawiasach.

Przykłady

Nadpisanie zasady wykonywania mnożenia i dzielenia przed dodawaniem i odejmowaniem w taki sposób, by dodawanie wykonane było jako pierwsze.

var a = 1;
var b = 2;
var c = 3;

// domyślna kolejność
a + b * c     // 7
// wykonywana domyślnie w taki sposób
a + (b * c)   // 7

// zmiana kolejności wykonywania działań
// dodawanie przed mnożeniem
(a + b) * c   // 9

// co odpowiada wyrażeniu
a * c + b * c // 9

Specyfikacje

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też