Komentarz

 

Podsumowanie

Uwagi od programisty wyjaśniające działanie kodu. Komentarze są ignorowane przez interpreter.

Komentarze
Zaimplementowane w: JavaScript 1.0, NES2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

// tekst komentarza

/* wieloliniowy tekst komentarza */

Opis

JavaScript obsługuje komentarze w stylu Javy:

  • Komentarze zawarte w jednej linii poprzedzone są dwoma ukośnikami (//),
  • Komentarze zawarte w wielu liniach poprzedzone są znakami /*, a zakończone znakami */. Komentarze wieloliniowe nie mogą być zagnieżdżane.

Przykłady

Przykład: Komentarz jednoliniowy

// To jest komentarz jednoliniowy.
var intAge = 37; //To jest inny komentarz

Przykład: Komentarz wieloliniowy

/* To jest komentarz wieloliniowy.
   Może być dowolnie długi i zawierać dowolne znaki,
   za wyjątkiem innych komentarzy wieloliniowych. */