parseInt()

Podsumowanie

Przetwarza argument w postaci łańcucha znaków i zwraca liczbę całkowitą typu integer , o zadanej podstawie.

Składnia

parseInt(string, radix);

Parametry

string 
Łańcuch znaków zawierający wartość do przetworzenia.
radix 
Liczba typu integer określająca podstawę powyższego łańcucha (np. 2 - system dwójkowy, 10 - system dziesiętny, przyp. tłum.)

Opis

parseInt jest funkcją najwyższego poziomu i nie jest związana z żadnym obiektem.

Funkcja parseInt parsuje jej pierwszy argument, łańcuch znaków, i próbuje zwrócić liczbę całkowitą typu integer o podanej podstawie. Na przykład, podstawa 10 oznacza że liczba w łańcuchu jest liczbą dziesiętną, podstawa 8 - ósemkową, 16 - szesnastkową (heksadecymalną), itd. Dla podstaw większych niż 10, litery alfabetu oznaczają cyfry większe niż 9. Dla przykładu, dla liczb szesnastkowych (o podstawie 16), używane są litery od A do F.

Jeśli parseInt natknie się na znak nie będący cyfrą o danej podstawie, ignoruje ona ten znak i wszystkie następne znaki, a następnie zwraca wartość przetworzoną do tej pory. parseInt przycina liczby do wartości całkowitych. Początkowe i grupujące spacje są dozwolone.

Jeśli podstawa nie jest podana lub jest podana jako 0, JavaScript przyjmuje:

  • Podstawę 16, jeśli łańcuch wejściowy zaczyna się od "0x".
  • Podstawę 8 jeśli łańcuch wejściowy rozpoczyna się od "0". Ta cecha jest wycofywana.
  • Podstawę 10 jeśli łańcuch zaczyna się od jakiejkolwiek innej wartości.

Jeśli pierwszy znak nie może być skonwertowany na liczbę, parseInt zwraca NaN.

Dla potrzeb arytmetycznych, wartość NaN nie jest liczbą o żadnej podstawie. Możesz wywołać funkcję isNaN(), by stwierdzić czy wynik parseInt będzie NaN. Jeśli NaN jest podane do jakichkolwiek operacji arytmetycznych, wynikiem tych operacji również będzie NaN.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie parseInt()

Wszystkie poniższe przykłady zwracają 15:

parseInt(" 0xF, 16);
parseInt(" F", 16);
parseInt("17", 8);
parseInt(021, 8);
parseInt(15.99, 10);
parseInt("FXX123", 16);
parseInt("1111", 2);
parseInt("15*3", 10);
parseInt("15e2", 10);
parseInt("15px", 10);
parseInt("12", 13);

Wszystkie poniższe przykłady zwracają NaN:

parseInt("Hello", 8); // nie jest wcale liczbą
parseInt("546", 2); // te cyfry nie są używane do zapisu liczb binarnych

Wszystkie poniższe przykłady zwracają -15:

parseInt("-F", 16);
parseInt("-0F", 16);
parseInt("-0XF", 16);
parseInt("-15.1, 10);
parseInt(" -17", 8);
parseInt(" -15", 10);
parseInt("-1111", 2);
parseInt("-15e1", 10);
parseInt("-12", 13);

Wszystkie poniższe przykłady zwracają 224:

parseInt("0e0", 16);

 

Zobacz także