length

Podsumowanie

Określa liczbę argumentów przekazywanych do funkcji.

Własność obiektów arguments i Function.arguments (wycofywana)
Zaimplementowana w: JavaScript 1.1

JavaScript 1.4: Przenaczono do wycofania length jako własność Function.arguments, zachowano ją natomiast jako własność zmiennej lokalnej arguments funkcji.

Wersja ECMA: ECMA-262

Opis

length jest własnością zmiennej lokalnej arguments dostępnej wewnątrz wszystkich obiektów funkcji; length jako własność Function.arguments nie jest już używana (również sam obiekt Function.arguments jest wycofywany).

arguments.length dostarcza liczbę argumentów przekazywanych obecnie funkcji. Dla porównania, własność Function.length wskazuje ilość argumentów oczekiwanych przez funkcję.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Function.length i arguments.length

Następujący przykład przedstawia zastosowanie Function.length i arguments.length.

function addNumbers(x,y){
   if (arguments.length == addNumbers.length) {
      return (x+y)
   }
   else return 0
}

Jeśli podano więcej niż dwa argumenty funkcji, zostanie zwrócona wartość 0:

result=addNumbers(3,4,5)   // zwraca 0
result=addNumbers(3,4)     // zwraca 7
result=addNumbers(103,104) // zwraca 207

Zobacz także

Function.length