Error: Permission denied to access property "x"

Wyjątek JavaScript "Permission denied to access property" pojawia się podczas próby dostępu do obiektu, do którego nie masz uprawnień

Wiadomość

Error: Permission denied to access property "x"

Typ błędu

Co poszło nie tak?

Podjęto próbę dostępu do obiektu, do którego nie masz uprawnień. There was attempt to access an object for which you have no permission.Jest to prawdopodobnie element <iframe> załadowany z innej domeny, dla której naruszyłeś regułę tego samego pochodzenia (same-origin policy).

Przykłady

Brak uprawnień dostepu do dokumentu

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <iframe id="myframe" src="http://www1.w3c-test.org/common/blank.html"></iframe>
  <script>
   onload = function() {
    console.log(frames[0].document);
    // Error: Permission denied to access property "document"
   }
  </script>
 </head>
 <body></body>
</html>

Zobacz też