MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

TypeError: More arguments needed

Komunikat

TypeError: Object.create requires more than 0 arguments
TypeError: Object.setPrototypeOf requires more than 1 argument
TypeError: Object.defineProperties requires more than 0 arguments

Typ błędu

TypeError.

Co poszło nie tak?

Błąd zaistniał w sposobie wywoałania funkcji. Należy podać więcej argumentów.

Przykłady

Metoda Object.create() wymaga przynajmniej jednego argumentu a metoda Object.setPrototypeOf() wymaga przynajmniej dwuch:

var obj = Object.create();
// TypeError: Object.create requires more than 0 arguments

var obj = Object.setPrototypeOf({});
// TypeError: Object.setPrototypeOf requires more than 1 argument

Możesz temu zaradziś ustawiając null jako prototyp, na przykład:

var obj = Object.create(null);

var obj = Object.setPrototypeOf({}, null);

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: saulgajda
 Ostatnia aktualizacja: saulgajda,