Help us test MDN's new front-end: https://discourse.mozilla.org/t/help-us-test-mdns-new-react-front-end-beta/42593

Komunikat

TypeError: Object.create requires more than 0 arguments
TypeError: Object.setPrototypeOf requires more than 1 argument
TypeError: Object.defineProperties requires more than 0 arguments

Typ błędu

TypeError.

Co poszło nie tak?

Błąd zaistniał w sposobie wywołania funkcji. Należy podać więcej argumentów.

Przykłady

Metoda Object.create() wymaga przynajmniej jednego argumentu a metoda Object.setPrototypeOf() wymaga przynajmniej dwóch:

var obj = Object.create();
// TypeError: Object.create requires more than 0 arguments

var obj = Object.setPrototypeOf({});
// TypeError: Object.setPrototypeOf requires more than 1 argument

Możesz temu zaradzić ustawiając null jako prototyp, na przykład:

var obj = Object.create(null);

var obj = Object.setPrototypeOf({}, null);

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, krzmig, saulgajda
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,