Powrót dziedziczenia własności

Powrót dziedziczenia własności

W poprzednim temacie zostało opisane jak w JavaScript działają prototypy konstruktorów dostarczające hierarchie i dziedziczenie. Ten temat omawia kilka podtematów, które były konieczne do omówienia we wcześniejszych dyskusjach.

Wartości lokalne vs. dziedziczone
Określanie wzajemnych relacji obiektu
Globalne informacje w konstruktorach
Brak wielokrotnego dziedziczenia