MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Aan deze vertaling wordt gewerkt.

De globale isFinite() functie bepaald of de doorgegeven waarde een eindig nummer is. Indien nodig wordt de parameter eerst omgezet naar een nummer.

Syntax

isFinite(testValue)

Parameters

testValue
De waarde die getest wordt op eindigheid.

Return value

false als de waarde positief is of negatief Infinity of NaN; anders, true.

Beschrijving

isFinite is een top-level functie en is niet geassocieerd met een object.

Deze functie is te gebruiken om te bepalen of een nummer eindig is. De isFinite functie controleert het nummer in het argument. Als het argument NaN is, positief oneindig, of negatief oneidig, geeft deze methode true terug.

Voorbeelden

isFinite(Infinity); // false
isFinite(NaN);    // false
isFinite(-Infinity); // false

isFinite(0);     // true
isFinite(2e64);   // true
isFinite(910);    // true

isFinite(null);   // true, met de robustere Number.isFinite(null) zou
           // deze waarde false geweest zijn.

isFinite('0');    // true, met de robustere Number.isFinite("0") zou
           // deze waarde false geweest zijn.

Specificaties

Specificatie Status Opmerking
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initiële definitie.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibiliteit

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basis ondersteuning (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basis ondersteuning (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Bekijk ook

Documentlabels en -medewerkers

 Aan deze pagina hebben bijgedragen: sjvisschers
 Laatst bijgewerkt door: sjvisschers,