isFinite()

De globale functie isFinite() bepaalt of de doorgegeven waarde een eindig getal is. Wanneer nodig wordt de parameter eerst omgezet naar een getal.

Syntaxis

isFinite(testValue)

Parameters

testValue
De waarde die op eindigheid wordt getest.

Retourwaarde

false als de waarde positief is of negatief Infinity of NaN; anders, true.

Beschrijving

isFinite is een top-levelfunctie en is niet geassocieerd met een object.

Deze functie is te gebruiken om te bepalen of een getal eindig is. De functie isFinite controleert het getal in het argument. Als het argument NaN is, positief oneindig, of negatief oneindig, geeft deze methode false terug; anders geeft deze true terug.

Voorbeelden

isFinite(Infinity); // false
isFinite(NaN);    // false
isFinite(-Infinity); // false

isFinite(0);     // true
isFinite(2e64);   // true
isFinite(910);    // true

isFinite(null);   // true, met het robuustere Number.isFinite(null) zou
           // deze waarde false zijn geweest.

isFinite('0');    // true, met het robuustere Number.isFinite("0") zou
           // deze waarde false zijn geweest.

Specificaties

Specificatie Status Opmerking
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initiële definitie.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Living Standard

Browsercompatibiliteit

BCD tables only load in the browser

Zie ook