NaN

Глобальна властивість NaN - це значення, що служить для відображення "не числа" (Not-A-Number).

Атрибути поля NaN
Доступний для запису ні
Доступний для переліку ні
Доступний для налаштування ні

Опис

NaN є властивістю глобального об'єкта. Іншими словами, це змінна глобальної області видимості.

Початковим значенням NaN є "не число" — так само, як і значення Number.NaN. У сучасних переглядачах NaN — це властивість, недоступна для запису та налаштування. Навіть якщо у вашому випадку це не так, уникайте її перевизначення. У програмах NaN застосовується досить рідко.

Існує п'ять різних типів операцій, що повертають NaN:

 • Число не може бути розібране (наприклад, parseInt("blabla") чи Number(undefined))
 • Математична операція, в якій результат не є дійсним числом (наприклад, Math.sqrt(-1))
 • Операндом аргументу є NaN (наприклад, 7 ** NaN)
 • Невизначеності (наприклад, 0 * Infinity)
 • Будь-яка операція, що містить рядок та не є операцією додавання (наприклад, "ква"/3)

Приклади

Первірка на NaN

NaN не дорівнює (через ==, !=, === та !==) будь-якому значенню, в тому числі іншому значенню NaN. Використовуйте Number.isNaN() або isNaN(), щоб якнайточніше визначити, чи значення є NaN. Або ж виконуйте порівняння аргументу із самим собою: тільки NaN не дорівнює собі.

NaN === NaN;    // false
Number.NaN === NaN; // false
isNaN(NaN);     // true
isNaN(Number.NaN); // true

function valueIsNaN(v) { return v !== v; }
valueIsNaN(1);     // false
valueIsNaN(NaN);    // true
valueIsNaN(Number.NaN); // true

Однак, пам'ятайте про відмінність між isNaN() та Number.isNaN(): перший поверне true, якщо аргумент є NaN, або якщо він стане NaN після приведення до чисельного типу, в той час як другий поверне true лише у випадку, якщо аргумент на даний момент є NaN:

isNaN('привіт'); // повертає 'true'.
Number.isNaN('привіт'); // повертає 'false'.

Додатково, деякі методи масивів не знаходять NaN, в той час, як інші знаходять.

let arr = [2, 4, NaN, 12];
arr.indexOf(NaN);           // -1 (false)
arr.includes(NaN);           // true
arr.findIndex(n => Number.isNaN(n));  // 2

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'NaN' in that specification.

Підтримка у веб-переглядачах

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
NaNChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Дивіться також