isFinite()

Global isFinite() fonksiyonu girilen değerin sonlu sayı olup olmadığını kararlaştırır. Gerekliyse, parametre ilk önce sayıya çevrilir.

Söz Dizimi

isFinite(testDegeri)

Parametreler

testDegeri
Sonluluğu test edilecek sayı.

Açıklama

isFinite en üst seviye fonksiyondur ve herhangi bir nesne ile ilişkilendirilemez.

Bu fonksiyonu bir sayının sonlu olup olmadığını kararlaştırmak için kullanabilirsiniz. isFinite fonksiyonu argümanı olan sayıyı sorgular. Eğer argümanın değeri NaN, pozitif sonsuz veya negatif sonsuz ise, metod false döndürür; değilse, true döndürür.

Örnekler

isFinite(SonsuzSayı); // false
isFinite(NaN);     // false
isFinite(-SonsuzSayı); // false

isFinite(0);     // true
isFinite(2e64);   // true
isFinite(null);   // true


isFinite("0");    // true, daha güçlü bir ifade olan Number.isFinite("0")
           // ile kullanılsaydı false olacaktı.

Tanımlamalar

Tanım Durum Açıklama
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Living Standard  

Tarayıcı Uyumluluğu

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Özellik Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Temel Destek (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Özellik Android Android için Chrome Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Temel Destek (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Ayrıca Bakınız