MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Global isFinite() fonksiyonu girilen değerin sonlu sayı olup olmadığını kararlaştırır. Gerekliyse, parametre ilk önce sayıya çevrilir.

Söz Dizimi

isFinite(testDegeri)

Parametreler

testDegeri
Sonluluğu test edilecek sayı.

Açıklama

isFinite en üst seviye fonksiyondur ve herhangi bir nesne ile ilişkilendirilemez.

Bu fonksiyonu bir sayının sonlu olup olmadığını kararlaştırmak için kullanabilirsiniz. isFinite fonksiyonu argümanı olan sayıyı sorgular. Eğer argümanın değeri NaN, pozitif sonsuz veya negatif sonsuz ise, metod false döndürür; değilse, true döndürür.

Örnekler

isFinite(SonsuzSayı); // false
isFinite(NaN);     // false
isFinite(-SonsuzSayı); // false

isFinite(0);     // true
isFinite(2e64);   // true
isFinite(null);   // true


isFinite("0");    // true, daha güçlü bir ifade olan Number.isFinite("0")
           // ile kullanılsaydı false olacaktı.

Tanımlamalar

Tanım Durum Açıklama
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2016 Draft (7th Edition, ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Draft  

Tarayıcı Uyumluluğu

Özellik Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Temel Destek (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Özellik Android Android için Chrome Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Temel Destek (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Ayrıca Bakınız

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: cihantuncer
 Last updated by: cihantuncer,