Powłoki JavaScript

 

Powłoki JavaScript pozwalają szybko przetestować fragmenty kodu  JavaScript bez konieczności ponownego ładowania strony internetowej. Są niezwykle przydatne przy tworzeniu i debugowaniu kodu.

Samodzielne powłoki JavaScript

Następujące powłoki JavaScript są samodzielnymi środowiskami, takimi jak Perl lub Python.

 • Node.js - Node.js to platforma do łatwego budowania szybkich, skalowalnych aplikacji sieciowych.
 • JSDB - samodzielna powłoka JavaScript z kompilowanymi binariami dla systemów Windows, Mac i Linux.
 • JavaLikeScript - samodzielna, rozszerzalna powłoka JavaScript, zawierająca zarówno biblioteki natywne, jak i JavaScript.
 • GLUEscript - samodzielna powłoka JavaScript do pisania międzyplatformowych aplikacji JavaScript. Może używać wxWidgets dla aplikacji GUI i był wcześniej nazywany wxJavaScript.
 • jspl - samodzielna powłoka JavaScript rozszerzona przez Perl. Może korzystać z modułów Perla bezpośrednio z JavaScript: DBI do integracji z bazą danych, GTK2 do aplikacji GUI, POSIX do programowania systemów itp. Obecnie najlepsze z CPAN dla programistów JavaScript.
 • ShellJS - Przenośne polecenia powłoki Unix dla Node.js

Lista powłok JavaScript

Następujące powłoki JavaScript działają z Mozillą.

 • Firefox ma wbudowaną konsolę JavaScript o nazwie Scratchpad, począwszy od wersji 6.
 • JavaScript Shell (js) - interpreter wiersza poleceń dla JavaScript
 • xpcshell to powłoka z obsługą  XPConnect, przydatna czasem przy rozwoju Mozilli.
 • Babel REPL - REPL oparty na przeglądarce do eksperymentowania z przyszłym JavaScript.
 • ES6Console.com - konsola JavaScript o otwartym kodzie źródłowym do testowania kodu ECMAScript 2015 w przeglądarce.
 • jsconsole.com - konsola JavaScript o otwartym kodzie źródłowym z możliwością łatwego łączenia się do określonych wyrażeń
 • JavaScript Shell (strona internetowa) - dostępna również w ramach rozszerzenia Developer's Extension
 • Jash: JavaScript Shell - powłoka oparta na DHTML, która zapewnia dostęp do strony internetowej z linii poleceń.
 • MozRepl - połącz się z Firefoksem i innymi aplikacjami Mozilli, przeglądaj i modyfikuj je od środka, gdy są uruchomione.
 • Execute JS - (nie jest już wspierane) - rozszerzenie Firefox, które dostarcza rozszerzoną konsolę JavaScript, w której możesz wygodnie wprowadzać i uruchamiać dowolny kod JavaScript i modyfikować funkcje.
 • xqjs - prosta konsola dla Firefoksa.
 • Firebug - narzędzia dla programistów dla Firefoksa, w tym konsola.