var

Podsumowanie

Deklaruje zmienną oraz opcjonalnie przypisuje jej wartość początkową.

Instrukcja
Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

var varname1 [= value1], varname2 [= value2], ..., varnameN [= valueN];

Parametry

varnameN 
Nazwa zmiennej. Może być dowolnym, dozwolonym identyfikatorem.
valueN 
Zainicjalizowanie wartości zmiennej. Może być dowolnym, dozwolonym wyrażeniem.

Opis

Zasięgiem zmiennej jest aktualna funkcja lub, jeśli zmienna została zadeklarowana poza funkcją, aktualna aplikacja.

Użycie var poza funkcją jest opcjonalne; przypisanie wartości do niezadeklarowanej zmiennej domyślnie deklaruje ją jako zmienna globalną. Zalecane jest jednak, aby zawsze używać var, ponadto jest to konieczne wewnątrz funkcji w następujących przypadkach:

  • Jeśli zmienna w zasięgu obejmującym funkcję (łącznie z zasięgiem globalnym) posiada tę samą nazwę.
  • Jeśli funkcje rekurencyjne lub złożone używają zmiennych o tych samych nazwach, które mają być lokalne.

Niepowodzenie zadeklarowania zmiennej w tych przypadkach będzie najprawdopodobniej prowadzić do niespodziewanych wyników.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie var

Poniższy przykład deklaruje dwie zmienne, num_hits i cust_no i przypisuje im obu początkową wartość 0.

var num_hits = 0, cust_no = 0;

Zobacz także