return

Podsumowanie

Określa wartość, która ma być zwrócona przez funkcję.

Polecenie
Zaimplementowane w: JavaScript 1.0, NES 2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

return wyrażenie;

Parametry

wyrażenie 
wyrażenie, którego wynik ma być zwrócony.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie return

Poniższa funkcja zwraca kwadrat swojego argumentu x (gdzie x jest liczbą).

function kwadrat(x) {
   return x * x;
}