isNaN()

Podsumowanie

Sprawdza, czy argument nie ma wartości NaN ("nie-liczba").

Składnia

isNaN(testowanaWartość)

Parametry

testowanaWartość 
Wartość do sprawdzenia.

Opis

isNaN jest funkcją najwyższego rzędu i nie jest przypisana do żadnego obiektu.

Funkcje parseFloat i parseInt zwracają NaN, kiedy wyliczą wartość, która nie jest liczbą. isNaN zwraca true, jeśli przekazano jej NaN, a false w przeciwnym wypadku.

Funkcja ta jest o tyle przydatna, że wartości NaN nie można skutecznie sprawdzać przy użyciu operatorów równości. x == NaN i x === NaN mają zawsze wartość false, bez względu na to, jaką wartość ma x, nawet jeśli x to NaN. Na przykład, zarówno 1 == NaN, jak i NaN == NaN zwracają false.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie isNaN

Poniższy przykład wylicza wartość floatValue, by sprawdzić, czy jest liczbą, a następnie wywołuje odpowiednią procedurę.

var floatValue = parseFloat(toFloat);

if (isNaN(floatValue)) {
   notFloat();
} else {
   isFloat();
}

Zobacz także