isFinite()

Podsumowanie

Przetwarza argument w celu stwierdzenia czy jest on liczbą skończoną.

Składnia

isFinite(liczba)

Parametry

liczba 
Liczba do przetworzenia.

Opis

isFinite() jest funkcją najwyższego poziomu, niepowiązaną z żadnym obiektem.

Można użyć tej metody do określenia czy dana liczba jest skończona. Metoda isFinite() sprawdza liczbę podaną jako jej argument. Jeśli argument ma wartość NaN (nie jest liczbą), jest dodatnią lub ujemną nieskończonością, metoda ta zwraca false, w przeciwnym wypadku zwraca wartość true.

Przykłady

isFinite(Infinity); // false
isFinite(NaN);    // false
isFinite(-Infinity); // false

isFinite(0);     // true
isFinite(2e64);   // true


isFinite("0");    // true, would've been false with the
           // more robust Number.isFinite("0")

Zobacz także