RangeError: invalid date

Wyjątek JavaScript „invalid date” (niewłaściwa data) zdarza się, gdy ciąg znaków zawierający niepoprawną datę jest przekazany do Date lub Date.parse().

Wiadomość

RangeError: invalid date (Edge)
RangeError: invalid date (Firefox)
RangeError: invalid time value (Chrome)
RangeError: Provided date is not in valid range (Chrome)

Rodzaj błędu

RangeError

Co poszło nie tak?

Ciąg znaków przekazany do Date lub Date.parse() prowadzi do niepoprawnej daty.

Przykłady

Niepoprawne przypadki

Ciągi znaków, w których nie można rozpoznać daty, lub które zawierają elementy niezgodne ze standardem ISO w większości przypadków spowodują zwrócenie NaN. Jednakże — w zależności od implementacji — niektóre wartości niezgodne z formatem ISO mogą także spowodować błąd RangeError: invalid date, tak jak następujące przypadki w przeglądarce Firefox:

new Date('foo-bar 2014');
new Date('2014-25-23').toISOString();
new Date('foo-bar 2014').toString();

Jednocześnie poniższy przykład zwróci w Firefoksie wartość NaN:

Date.parse('foo-bar 2014'); // NaN

Więcej szczegółów znajduje się w dokumentacji Date.parse().

Poprawne przypadki

new Date('05 October 2011 14:48 UTC');
new Date(1317826080); // Timestamp Unix dla daty 5 października 2011 14:48:00 UTC

Zobacz też