static

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

{jsSidebar("Classes")}}

Słowo kluczowe static definiuje statyczną metodę lub klasę. Metody statyczne nie są wywoływane na instancjach klasy, a bezpośrednio na samej klasie. Są to często funkcje służące na przykład do tworzenia czy klonowania obiektów.

Składnia

static nazwaMetody() { ... }

Opis

Wywołania metod statycznych są wykonywane bezpośrednio na klasie, a nie jej instancji.

Wywoływanie metod statycznych

Z innej metody statycznej

W przypadku wywołania metody statycznej w innej metodzie statycznej tej samej klasy, możesz użyć słowa kluczowego this.

class StaticMethodCall {
 static staticMethod() {
  return 'Static method has been called';
 }
 static anotherStaticMethod() {
  return this.staticMethod() + ' from another static method';
 }
}
StaticMethodCall.staticMethod(); 
// 'Static method has been called'

StaticMethodCall.anotherStaticMethod(); 
// 'Static method has been called from another static method'

Z konstruktora klasy i innych metod

Metody statyczne nie są bezpośrednio dostępne przy użyciu słowa kluczowego this w metodach niestatycznych.
W takim przypadku należy użyć nazwy klasy: NAZWA_KLASY.NAZWA_METODY_STATYCZNEJ() lub przez wywołanie metody jako właściwości konstruktora: this.constructor.NAZWA_METODY_STATYCZNEJ().

class StaticMethodCall {
 constructor() {
  console.log(StaticMethodCall.staticMethod()); 
  // 'static method has been called.' 

  console.log(this.constructor.staticMethod()); 
  // 'static method has been called.' 
 }

 static staticMethod() {
  return 'static method has been called.';
 }
}

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje kilka rzeczy:

 1. Implementacje metody statycznej w klasie.
 2. That a class with a static member can be sub-classed.
 3. Jak metoda statyczna może być — i jak nie może być — wywoływana.
class Triple {
 static triple(n) {
  if (n === undefined) {
   n = 1;
  }
  return n * 3;
 }
}

class BiggerTriple extends Triple {
 static triple(n) {
  return super.triple(n) * super.triple(n);
 }
}

console.log(Triple.triple());    // 3
console.log(Triple.triple(6));    // 18

var tp = new Triple();

console.log(BiggerTriple.triple(3));
// 81 (not affected by parent's instantiation)

console.log(tp.triple());
// 'tp.triple is not a function'.

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Standard Definicja początkowa.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Living Standard

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
staticChrome Full support 49
Full support 49
No support 42 — 49
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 42 — 49
Disabled
Disabled From version 42 until version 49 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled). To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support 13Firefox Full support 45IE No support NoOpera Full support 36
Full support 36
No support 29 — 36
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 29 — 36
Disabled
Disabled From version 29 until version 36 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled).
Safari Full support 9WebView Android Full support 49
Full support 49
No support 42 — 49
Notes
Notes Strict mode is required.
Chrome Android Full support 49
Full support 49
No support 42 — 49
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 42 — 49
Disabled
Disabled From version 42 until version 49 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled). To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Firefox Android Full support 45Opera Android Full support 36
Full support 36
No support 29 — 36
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 29 — 36
Disabled
Disabled From version 29 until version 36 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled).
Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 5.0
Full support 5.0
No support 4.0 — 5.0
Notes
Notes Strict mode is required.
nodejs Full support 6.0.0
Full support 6.0.0
Full support 4.0.0
Disabled
Disabled From version 4.0.0: this feature is behind the --use_strict runtime flag.
Full support 5.0.0
Disabled
Disabled From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Zobacz też