static

Try it

Słowo kluczowe static definiuje statyczną metodę lub właściwość klasy. Metody i właściwości statyczne nie są wywoływane na instancjach klasy, a bezpośrednio na samej klasie. Statyczne metody to często funkcje służące na przykład do tworzenia czy klonowania obiektów, a statyczne właściwości są użyteczne do cache'ów, stałej konfiguracji lub innych właściwości, które nie muszą być powielane w instancjach.

Składnia

static nazwaMetody() { ... }
static nazwaWlasciwosci [=wartosc];

Przykłady

Używanie static w klasach

Poniższy przykład demonstruje kilka rzeczy:

 1. Jak statyczna metoda lub właściwość jest implementowana w klasie
 2. Klasa z metodą lub właściwością statyczną może być dziedziczona
 3. Jak metoda lub właściwość statyczna może być wywoływana
class Triple {
 static customName = 'Tripler';
 static description = 'I triple any number you provide';
 static triple(n = 1) {
  return n * 3;
 }
}

class BiggerTriple extends Triple {
 static longDescription;
 static description = 'I square the triple of any number you provide';
 static triple(n) {
  return super.triple(n) * super.triple(n);
 }
}

console.log(Triple.description);  // 'I triple any number you provide'
console.log(Triple.triple());   // 3
console.log(Triple.triple(6));   // 18

var tp = new Triple();

console.log(BiggerTriple.triple(3));    // 81 (not affected by parent's instantiation)
console.log(BiggerTriple.description);   // 'I square the triple of any number you provide'
console.log(BiggerTriple.longDescription); // undefined
console.log(BiggerTriple.customName);    // 'Tripler'

console.log(tp.triple());     // 'tp.triple is not a function'.

Wywoływanie metod statycznych z innych metod statycznych

W celu wywołania metody lub właściwości statycznej z innej metody statycznej tej samej klasy można użyć słowa kluczowego this.

class StaticMethodCall {
 static staticProperty = 'static property';
 static staticMethod() {
  return 'Static method and ' + this.staticProperty + ' has been called';
 }
 static anotherStaticMethod() {
  return this.staticMethod() + ' from another static method';
 }
}
StaticMethodCall.staticMethod();
// 'Static method and static property has been called'

StaticMethodCall.anotherStaticMethod();
// 'Static method and static property has been called from another static method'

Wywoływanie metod statycznych z konstruktora i innych metod

Metody statyczne nie są dostępne przez this w metodach niestatycznych. Trzeba je wywołać, używając nazwy klasy: CLASSNAME.STATIC_METHOD_NAME() / CLASSNAME.STATIC_PROPERTY_NAME lub jako metody właściwości constructor: this.constructor.STATIC_METHOD_NAME() / this.constructor.STATIC_PROPERTY_NAME.

class StaticMethodCall {
 constructor() {
  console.log(StaticMethodCall.staticProperty); // 'static property'
  console.log(this.constructor.staticProperty); // 'static property'
  console.log(StaticMethodCall.staticMethod()); // 'static method has been called.'
  console.log(this.constructor.staticMethod()); // 'static method has been called.'
 }

 static staticProperty = 'static property';
 static staticMethod() {
  return 'static method has been called.';
 }
}

Specyfikacje

Kompatybilność

BCD tables only load in the browser

Zobacz też