Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku English (US).

An event handler for scroll events on element.

Syntax

element.onscroll = functionReference

Parameters

functionReference is a reference to a function to be executed when element is scrolled.

Example

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
 <meta charset="UTF-8" />
 <style>
 #container {
  position: absolute;
  height: auto;
  top: 0;
  bottom: 0;
  width: auto;
  left: 0;
  right: 0;
  overflow: auto;
 }

 #foo {
  height:1000px;
  width:1000px;
  background-color: #777;
  display: block;
 }

 </style>
 </head>
 <body>
  <div id="container">
   <div id="foo"></div>
  </div>

  <script type="text/javascript">
   document.getElementById('container').onscroll = function() {
    console.log("scrolling");
   };
  </script>
 </body>
</html>

Notes

The scroll event is raised when the user scrolls the contents of an element. Element.onscroll is equivalent to element.addEventListener("scroll" ... ).

Specifications

Specification Status Comment
Document Object Model (DOM) Level 3 Events Specification
The definition of 'onscroll' in that specification.
Working Draft Initial definition

Browser Compatibility

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support (Yes) (Yes) ? ? ? ?
Feature Android Android Webview Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) Firefox OS IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? (Yes) (Yes) (Yes) ? ? ? ? ?

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: erikadoyle,