document

Wprowadzenie

Obiekt document stanowi w DOM ogólny sposób reprezentowania dokumentów HTML, XHTML i XML. Poza ogólnym interfejsem dokumentu, w ponizszej liscie uwzgledniono takze DOM HTMLDocument, bedacy bardziej wyspecjalizowanym interfejsem, przeznaczonym do pracy z dokumentami HTML (np. wlasnosci takie jak document.cookie, document.alinkColor). Czesci tego bardziej wyspecjalizowanego interfejsu zostaly oznaczone gwiazdka (*).

document zawarty jest w obiekcie window i moze zawierac dowolna liczbe elementów.

Tak jak widac na ponizszej liscie, interfejsy document odpowiadaja za rzeczy takie jak typ dokumentu, jego cechy, jak kolory czy formatowanie, wtyczki i aplety przedstawiane uzytkownikowi, ale sa tu tez metody do tworzenia węzłów potomnych dokumentu, a takze elementy znajdujace sie zwykle w reprezentacji dokumentu, jak <BODY>.

Wlasnosci

document.alinkColor* Deprecated
Zwraca lub ustawia kolor aktywnych odnośników w dokumencie.
document.anchors*
Zwraca listę wszystkich kotwic w dokumencie.
document.applets*
Zwraca uporządkowaną listę apletów w dokumencie.
document.bgColor* Deprecated
Pobiera/ustawia kolor tła dokumentu.
document.body*
Zwraca węzeł elementu BODY w dokumencie.
document.characterSet
Zwraca nazwę zestawu znaków uzytego w dokumencie.
document.compatMode*
Wskazuje, czy dokument jest renderowany w trybie zgodności wstecznej czy w trybie standardów.
document.contentType
Zwraca Content-Type z nagłówka MIME bieżącego dokumentu.
document.cookie*
Zwraca rozdzielona średnikami listę ciasteczek dokumentu bądź zapisuje pojedyncze ciasteczko.
document.defaultView
Zwraca referencje do obiektu window.
document.designMode*
Pobiera/ustawia możliwość edytowania w trybie WYSIWYG za pomocą edytora Midas. Może zostać użyty wyłącznie w dokumentach HTML.
document.doctype
Zwraca definicje typu dokumentu (DTD).
document.documentElement
Zwraca element będący bezpośrednim dzieckiem dokumentu.W dokumentach <HTML> jest to zazwyczaj element.
document.documentURIObject
Zwraca obiekt nsIURI reprezentujący URI dokumentu. Własność ta jest wspomagana wyłącznie z kodu JavaScriptu.
document.domain*
Zwraca domenę bieżącego dokumentu.
document.embeds*
Zwraca listę obiektów (OBJECT) zagnieżdżonych w dokumencie.
document.fgColor* Deprecated
Pobiera/ustawia kolor pierwszoplanowy (kolor tekstu) w dokumencie.
document.firstChild
Zwraca pierwszy węzeł spośród bezpośrednich dzieci dokumentu (zob. własność elementów firstChild).
document.forms*
Zwraca listę elementów FORM w dokumencie.
document.height*
Pobiera/ustawia wysokość dokumentu.
document.images*
Zwraca listę obrazków w dokumencie.
document.implementation*
Zwraca obiekt implementacji DOM powiązany z bieżącym dokumentem.
document.lastModified*
Zwraca datę ostatniej modyfikacji dokumentu.
document.linkColor* Deprecated
Pobiera/ustawia kolor odnośników w dokumencie.
Zwraca listę wszystkich odnośników w dokumencie.
document.location*
Zwraca URI bieżącego dokumentu.
document.namespaceURI
Zwraca przestrzeń nazw XML dokumentu.
document.plugins*
Zwraca listę dostępnych wtyczek.
document.popupNode
Zwraca węzeł, do którego odwoływał sie <xul:popup> (wyłącznie dokumenty XUL).
document.referrer*
Zwraca URI strony, która przekierowała do bieżącej strony.
document.styleSheets*
Zwraca listę obiektów typu stylesheet w bieżącym dokumencie.
document.title*
Zwraca tytuł bieżącego dokumentu.
document.tooltipNode
Zwraca węzeł, który jest bieżącym celem <xul:tooltip>.
document.URL
Zwraca ciąg znaków zawierający adres URL bieżącego dokumentu.
document.vlinkColor* Deprecated
Pobiera/ustawia kolor odwiedzonych odnośników.
document.width*
Zwraca szerokość bieżącego dokumentu.

Metody

document.clear* Deprecated
W wiekszosci nowoczesnych przegladarek wlacznie z Firefoksem oraz Internet Explorerem metoda ta nie robi nic.
document.close*
Konczy dopisywanie do strumienia dokumentu.
document.createAttribute
Tworzy i zwraca nowy wezel atrybutu.
document.createDocumentFragment
Tworzy nowy fragment dokumentu.
document.createElement
Tworzy nowy element o podanej nazwie.
document.createElementNS
Tworzy nowy element o podanej nazwie i URI przestrzeni nazw.
document.createNSResolver
Tworzy XPathNSResolver.
document.createTextNode
Tworzy nowy wezel tekstowy.
document.createTreeWalker
Tworzy obiekt TreeWalker.
document.createEvent
Tworzy obiekt zdarzenia.
document.createRange
Tworzy obiekt Range.
document.execCommand
Wykonuje komende dla edytora Midas.
document.evaluate
Wykonuje wyrazenie XPath.
document.getElementById
Zwraca referencje do elementu o podanym ID.
document.getElementsByName
Zwraca liste elementów o podanej nazwie.
document.getElementsByTagName
Zwraca liste elementów o danej nazwie znacznika.
document.importNode
Zwraca kopie wezla z zewnetrznego dokumentu.
document.loadOverlay
Laduje nakladke XUL. Dziala to tylko w dokumentach XUL.
document.open*
Otwiera strumien dokumentu do zapisu.
document.queryCommandEnabled*
Zwraca prawde, jesli komenda edytora Midas moze byc wykonana na biezacym zakresie.
document.queryCommandIndeterm*
Zwraca prawde, jesli komenda edytora Midas jest w stanie nieokreslonym dla biezacego zakresu.
document.queryCommandState*
Zwraca prawde, jesli komenda edytora Midas zostala wykonana na biezacym zakresie.
document.queryCommandValue*
Zwraca wartosc biezacego zakresu dla komendy edytora Midas.Wraz z Firefoksem 2.0.0.2 queryCommandValue zwróci pusty ciag jesli wartosc nie zostala ustawiona.
document.write*
Zapisuje tekst w dokumencie.
document.writeln*
Zapisuje linie tekstu w dokumencie.