mozilla
Wyniki wyszukiwania

  document

  Wprowadzenie

  Obiekt document stanowi w DOM ogólny sposób reprezentowania dokumentów HTML, XHTML i XML. Poza ogólnym interfejsem dokumentu, w ponizszej liscie uwzgledniono takze DOM HTMLDocument, bedacy bardziej wyspecjalizowanym interfejsem, przeznaczonym do pracy z dokumentami HTML (np. wlasnosci takie jak document.cookie, document.alinkColor). Czesci tego bardziej wyspecjalizowanego interfejsu zostaly oznaczone gwiazdka (*).

  document zawarty jest w obiekcie window i moze zawierac dowolna liczbe elementów.

  Tak jak widac na ponizszej liscie, interfejsy document odpowiadaja za rzeczy takie jak typ dokumentu, jego cechy, jak kolory czy formatowanie, wtyczki i aplety przedstawiane uzytkownikowi, ale sa tu tez metody do tworzenia wezlów potomnych dokumentu, a takze elementy znajdujace sie zwykle w reprezentacji dokumentu, jak <BODY>.

  Wlasnosci

  document.alinkColor*
  Zwraca lub ustawia kolor aktywnych odnośników w dokumencie.
  document.anchors*
  Zwraca listę wszystkich kotwic w dokumencie.
  document.applets*
  Zwraca uporządkowaną listę apletów w dokumencie.
  document.bgColor*
  Pobiera/ustawia kolor tła dokumentu.
  document.body*
  Zwraca węzeł elementu BODY w dokumencie.
  document.characterSet
  Zwraca nazwę zestawu znaków uzytego w dokumencie.
  document.compatMode*
  Wskazuje, czy dokument jest renderowany w trybie zgodności wstecznej czy w trybie standardów.
  document.contentType
  Zwraca Content-Type z nagłówka MIME bieżącego dokumentu.
  document.cookie*
  Zwraca rozdzielona średnikami listę ciasteczek dokumentu bądź zapisuje pojedyncze ciasteczko.
  document.defaultView
  Zwraca referencje do obiektu window.
  document.designMode*
  Pobiera/ustawia możliwość edytowania w trybie WYSIWYG za pomocą edytora Midas. Może zostać użyty wyłącznie w dokumentach HTML.
  document.doctype
  Zwraca definicje typu dokumentu (DTD).
  document.documentElement
  Zwraca element będący bezpośrednim dzieckiem dokumentu.W dokumentach <HTML> jest to zazwyczaj element.
  document.documentURIObject
  Zwraca obiekt nsIURI reprezentujący URI dokumentu. Własność ta jest wspomagana wyłącznie z kodu JavaScriptu.
  document.domain*
  Zwraca domenę bieżącego dokumentu.
  document.embeds*
  Zwraca listę obiektów (OBJECT) zagnieżdżonych w dokumencie.
  document.fgColor*
  Pobiera/ustawia kolor pierwszoplanowy (kolor tekstu) w dokumencie.
  document.firstChild
  Zwraca pierwszy węzeł spośród bezpośrednich dzieci dokumentu (zob. własność elementów firstChild).
  document.forms*
  Zwraca listę elementów FORM w dokumencie.
  document.height*
  Pobiera/ustawia wysokość dokumentu.
  document.images*
  Zwraca listę obrazków w dokumencie.
  document.implementation*
  Zwraca obiekt implementacji DOM powiązany z bieżącym dokumentem.
  document.lastModified*
  Zwraca datę ostatniej modyfikacji dokumentu.
  document.linkColor*
  Pobiera/ustawia kolor odnośników w dokumencie.
  document.links*
  Zwraca listę wszystkich odnośników w dokumencie.
  document.location*
  Zwraca URI bieżącego dokumentu.
  document.namespaceURI
  Zwraca przestrzeń nazw XML dokumentu.
  document.plugins*
  Zwraca listę dostępnych wtyczek.
  document.popupNode
  Zwraca węzeł, do którego odwoływał sie popup (wyłącznie dokumenty XUL).
  document.referrer*
  Zwraca URI strony, która przekierowała do bieżącej strony.
  document.styleSheets*
  Zwraca listę obiektów typu stylesheet w bieżącym dokumencie.
  document.title*
  Zwraca tytuł bieżącego dokumentu.
  document.tooltipNode
  Zwraca węzeł, który jest bieżącym celem tooltip.
  document.URL
  Zwraca ciąg znaków zawierający adres URL bieżącego dokumentu.
  document.vlinkColor*
  Pobiera/ustawia kolor odwiedzonych odnośników.
  document.width*
  Zwraca szerokość bieżącego dokumentu.

  Metody

  document.clear*
  W wiekszosci nowoczesnych przegladarek wlacznie z Firefoksem oraz Internet Explorerem metoda ta nie robi nic.
  document.close*
  Konczy dopisywanie do strumienia dokumentu.
  document.createAttribute
  Tworzy i zwraca nowy wezel atrybutu.
  document.createDocumentFragment
  Tworzy nowy fragment dokumentu.
  document.createElement
  Tworzy nowy element o podanej nazwie.
  document.createElementNS
  Tworzy nowy element o podanej nazwie i URI przestrzeni nazw.
  document.createNSResolver
  Tworzy XPathNSResolver.
  document.createTextNode
  Tworzy nowy wezel tekstowy.
  document.createTreeWalker
  Tworzy obiekt TreeWalker.
  document.createEvent
  Tworzy obiekt zdarzenia.
  document.createRange
  Tworzy obiekt Range.
  document.execCommand
  Wykonuje komende dla edytora Midas.
  document.evaluate
  Wykonuje wyrazenie XPath.
  document.getElementById
  Zwraca referencje do elementu o podanym ID.
  document.getElementsByName
  Zwraca liste elementów o podanej nazwie.
  document.getElementsByTagName
  Zwraca liste elementów o danej nazwie znacznika.
  document.importNode
  Zwraca kopie wezla z zewnetrznego dokumentu.
  document.loadOverlay
  Laduje nakladke XUL. Dziala to tylko w dokumentach XUL.
  document.open*
  Otwiera strumien dokumentu do zapisu.
  document.queryCommandEnabled*
  Zwraca prawde, jesli komenda edytora Midas moze byc wykonana na biezacym zakresie.
  document.queryCommandIndeterm*
  Zwraca prawde, jesli komenda edytora Midas jest w stanie nieokreslonym dla biezacego zakresu.
  document.queryCommandState*
  Zwraca prawde, jesli komenda edytora Midas zostala wykonana na biezacym zakresie.
  document.queryCommandValue*
  Zwraca wartosc biezacego zakresu dla komendy edytora Midas.Wraz z Firefoksem 2.0.0.2 queryCommandValue zwróci pusty ciag jesli wartosc nie zostala ustawiona.
  document.write*
  Zapisuje tekst w dokumencie.
  document.writeln*
  Zapisuje linie tekstu w dokumencie.

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Crash, gandalf, Bedi, Ptak82, Mgjbot, Takenbot, Jan Dudek, khalid32
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,
  Ukryj panel boczny