MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-survey

La Guia de JavaScript mostra com utilitzar JavaScript a l'hora que proporciona una visió general del llenguatge. Per a començar amb JavaScript o a programar en general podeu consultar els article de l'zona d'aprenentatge. Per a informació exhaustiva sobre qualsevol característica del llenguatge podeu consultar la referència de JavaScript.

Capítols

Aquesta guia es divideix en diversos capítols:

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy, fscholz
 Last updated by: enTropy,