Guia de JavaScript

La Guia de JavaScript mostra com utilitzar JavaScript a l'hora que proporciona una visió general del llenguatge. Per a començar amb JavaScript o a programar en general podeu consultar els article de l'zona d'aprenentatge. Per a informació exhaustiva sobre qualsevol característica del llenguatge podeu consultar la referència de JavaScript.

Capítols

Aquesta guia es divideix en diversos capítols: