Доступ до властивостей

Оператори доступу до властивостей надають доступ до властивостей об'єкта за допомогою крапкової або дужкової нотації.

Синтаксис

object.property
object['property']

Опис

Можна сприймати об'єкт як асоціативний масив (також відомий як словник, мапа, хеш, таблиця пошуку). Ключами у цьому масиві є імена властивостей об'єкта.

Говорячи про властивості об'єкта, прийнято розрізняти властивості та методи. Однак, це розрізнення є не більше, ніж конвенцією. Метод - це просто властивість, яку можна викликати, наприклад, якщо вона має посилання на екземпляр функції в якості значення.

Існує два способи доступу до властивостей: крапкова нотація та дужкова нотація.

Крапкова нотація

get = object.property;
object.property = set;

У цьому коді property має бути коректним ідентифікатором JavaScript . Наприклад, ідентифікатор object.$1 коректний, а object.1 ні.

document.createElement('pre');

Тут метод на ім'я "createElement" отримується з об'єкта document і викликається.

Якщо ви використовуєте метод для числового літералу, і числовий літерал не має показника степеня чи десяткової крапки, залиште пробільний символ(и) перед крапкою, що передує виклику методу, щоб крапка не була інтерпретована як десятковий розділювач.

77 .toExponential();
// або
77
.toExponential();
// або
(77).toExponential();
// або
77..toExponential();
// або
77.0.toExponential();
// тому що 77. === 77.0, неоднозначності немає

Дужкова нотація

get = object[property_name];
object[property_name] = set;

property_name - це рядок або символ. Він не мусить бути коректним ідентифікатором; він може мати будь-яке значення, наприклад, "1foo", "!bar!", чи навіть " " (пробіл).

document['createElement']('pre');

Цей код виконує абсолютно те саме, що й попередній приклад.

Перед дужковим позначенням дозволені пробіли.

document ['createElement']('pre');

Імена властивостей

Імена властивостей можуть бути рядком або символом. Будь-яке інше значення, в тому числі числове, примусово приводиться до рядка.

var object = {};
object['1'] = 'значення';
console.log(object[1]);

Цей код виводить "значення", оскільки 1 перетворюється у '1'.

var foo = {unique_prop: 1}, bar = {unique_prop: 2}, object = {};
object[foo] = 'значення';
console.log(object[bar]);

Цей код також виведе "значення", оскільки і foo, і bar перетворюються у один і той самий рядок.

У рушії JavaScript SpiderMonkey цей рядок дорівнював би "[object Object]".

Прив'язка методу

Метод не прив'язаний того до об'єкта, чиїм методом він є. Зокрема, значення this не зафіксоване у методі, тобто, this не обов'язково вказує на об'єкт, який містить цей метод. Замість цього, this "передається" викликом функції. Дивіться метод bind.

Заувага щодо eval

Новачки у JavaScript часто роблять помилку, використовуючи eval() там, де можна використати дужкову нотацію.

Наприклад, наступний синтаксис можна зустріти у багатьох скриптах.

x = eval('document.forms.form_name.elements.' + strFormControl + '.value');

Функція eval() повільна, її бажано уникати, де це можливо. Також, змінна strFormControl мала б містити ідентифікатор, що не є обов'язковим для імен та ID елементів форми. Краще використовувати дужкову нотацію:

x = document.forms['form_name'].elements[strFormControl].value;

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Property Accessors' in that specification.
Living Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Property Accessors' in that specification.
Standard
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Property Accessors' in that specification.
Standard
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262)
The definition of 'Property Accessors' in that specification.
Standard Початкове визначення. Реалізоване у JavaScript 1.0.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також