arguments.length

Властивість arguments.length містить кількість аргументів, переданих у функцію.

Синтаксис

arguments.length

Опис

Властивість arguments.length надає кількість аргументів, які фактично передані у функцію. Вона може бути більшою або меншою, ніж визначена кількість параметрів (дивіться Function.length).

Приклади

Використання arguments.length

В цьому прикладі ми визначаємо функцію, яка рахує суму двох або більше аргументів.

function adder(base /*, n2, ... */) {
  base = Number(base);
  for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {
    base += Number(arguments[i]);
  }
  return base;
}

Зауважте різницю між Function.length та arguments.length

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Початкове визначення. Реалізоване у JavaScript 1.1
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Arguments Object' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Arguments Exotic Objects' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Arguments Exotic Objects' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
lengthChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Див. також