RangeError: repeat count must be non-negative

Повідомлення

RangeError: argument out of range
RangeError: repeat count must be non-negative (Firefox)
RangeError: Invalid count value (Chrome)

Тип помилки

RangeError

Що сталось?

Був викликаний метод String.prototype.repeat(). Він має параметр count, що вказує, скільки разів потрібно повторити рядок. Його значення має бути від 0 та менше за позитивну нескінченність, та не може бути від'ємним числом. Діапазон дозволених значень можна описати так: [0, +∞).

Приклади

Помилкове використання

'абв'.repeat(-1); // RangeError 

Правильне використання

'абв'.repeat(0);    // ''
'абв'.repeat(1);    // 'абв'
'абв'.repeat(2);    // 'абвабв'
'абв'.repeat(3.5);  // 'абвабвабв' (count буде перетворений на ціле число)

Див. також