return

return komutu fonskiyonun çalışmasını bitirir ve fonksiyondan döndürülecek değeri belirler.

Sözdizimi

return [[ifade]]; 
ifade
Döndürülecek ifade. Eğer atlanırsa, undefined döndürülür.

Açıklama

Bir fonksiyonda return komutu çağırılırsa, o fonksiyonun çalışması durur. Eğer belirtilmişse, verilen değer fonksiyonu çağırana kadar döndürülür. Eğer ifade belirtilmemişse, undefined döndürülür. Aşağıdaki tüm return komutları çağırıldıkları fonksiyonun çalışmasını durdururlar:

return;
return true;
return false;
return x;
return x + y / 3;

Otomatik Noktalı Virgül İlavesi

return komutu otomatik noktalı virgül ilavesi (ASI)'ne dahildir. return ile ifade aynı satırda olmalıdır. Aksi halde;

return
a + b;

ASI tarafıdan aşağıdaki gibi değiştirilir:

return;
a + b;

Ve konsol size şu uyarıyı verecektir:"unreachable code after return statement (return komutundan sonra ulaşılamayan kod)".

 "return komutundan sonra ulaşılamayan kod"  uyarısı Gecko 40 (Firefox 40 / Thunderbird 40 / SeaMonkey 2.37) sürümü ile başlamıştır.

Örnekler

Değer döndürme

Aşağıdaki fonksiyon x argümanının (burada x bir sayıdır), karesini döndürür.

function square(x) {
  return x * x;
}

Fonksiyonu yarıda kesme

return çağırıldığında, çağırıldığı noktada o fonksiyon anında durur .

function sayac() {
 for (var sayim = 1; ; sayim++) { // sonsuz döngü
  console.log(sayim + "A"); // 5'e kadar çıktı verir.
   if (sayim === 5) {
    return;
   }
   console.log(sayim + "B"); // 4'e kadar çıktı verir.
  }
 console.log(sayim + "C"); // hiçbir çıktı vermez.
}

sayac();

// Çıktı:
// 1A
// 1B
// 2A
// 2B
// 3A
// 3B
// 4A
// 4B
// 5A

Bir fonksiyonu döndürme

Kapsanımlar hakkındaki şu makaleye de bakınız: Closures.

function magic(x) {
 return function calc(x) { return x * 42 };
}

var answer = magic();
answer(1337); // 56154

Özellikler

Özellik Durum Açıklama
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Ön-tanımlı.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Return statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Return statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Return statement' in that specification.
Living Standard  

Tarayıcı Uyumluluğu

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Özellik Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Temel destek (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Özellik Android Android için Chrome Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Temel destek (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Ayrıca Bakınız