MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

static anahtar kelimesi, bir sınıf için statik bir metod tanımlar.

Syntax

static metodAdi() { ... }

Description

Statik metodlar, kendi sınıfları gerçeklenmeden çağırılır ve aynı zamanda sınıf gerçeklendiği anda çağrılabilir olma özelliklerini yitirirler. Statik metodlar, bir uygulama için yardımcı fonksiyonlar tanımlamak için kullanılırlar.

Examples

Aşağıdaki örnek, bir statik metodun sınıfa nasıl entegre edildiğini ve statik metodu olan başka bir sınıfın onun içerisinde nasıl kullanıldığını gösteriyor. Son olarak, statik bir metodun nasıl çağırıldığını ve çağrılma özelliğini nasıl yitirdiğini gösteriyor. 

class Triple {
 static triple(n) {
  n = n || 1; //should not be a bitwise operation 
  return n * 3;
 }
}

class BiggerTriple extends Triple {
 static triple(n) {
  return super.triple(n) * super.triple(n);
 }
}

console.log(Triple.triple());    // 3
console.log(Triple.triple(6));    // 18
console.log(BiggerTriple.triple(3)); // 81
var tp = new Triple();
console.log(BiggerTriple.triple(3)); // 81 (not affected by parent's instantiation)
console.log(tp.triple());      // 'tp.triple is not a function'.

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript 2016 Draft (7th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 42.0 45 (45) ? ? ?
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Basic support Not supported 45.0 (45) ? ? ? 42.0

See also

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: hwclass
 Last updated by: hwclass,