while

Podsumowanie

Tworzy pętlę, która wylicza wyrażenie i, jeśli jest ono prawdą, wykonuje blok poleceń. Wykonywanie pętli powtarza się, póki warunek jest prawdziwy.

Polecenie
Zaimplementowane w: JavaScript 1.0, NES 2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

while (warunek) {
  polecenia
}

Parametery

warunek 
Wyliczany przed każdym wejściem w blok poleceń. Jeśli warunek jest prawdą, polecenia w bloku są wykonywane. Jeśli nie jest, sterowanie przepływa do pierwszego polecenia za pętlą.
polecenia 
Blok poleceń wykonywanych póki warunek jest spełniony. Dobrą praktyką jest stosowanie w tym miejscu wcięć (indentacji), zwiększających czytelność kodu.

Przykłady

Poniższa pętla while wykonuje się dopóki n jest mniejsze niż trzy.

n = 0;
x = 0;
while(n < 3) {
  n ++;
  x += n;
}

Po każdej iteracji pętla zwiększa n i dodaje je do x. Dlatego też x i n przyjmują następujące wartości:

  • Po pierwszym przejściu: n = 1, x = 1
  • Po drugim przejściu: n = 2, x = 3
  • Po trzecim przejściu: n = 3, x = 6

Po ukończeniu trzeciego przejścia warunek n < 3 nie jest już spełniony, zatem wykonywanie pętli kończy się.