etykieta

Podsumowanie

Pozwala na oznaczenie punktu w kodzie, do którego będzie można przejść za pomocą poleceń break lub continue.

Przykładowo, można zastosować etykietę do oznaczenia pętli, a następnie użyć poleceń break lub continue, by zaznaczyć, czy program powinien przerwać pętlę czy kontynuować jej wykonywanie.

Polecenie
Zaimplementowane w: JavaScript 1.2, NES 3.0
Wersja ECMA: ECMA-262, Edycja 3

Składnia

etykieta :
   polecenie

Parametry

etykieta 
Dowolny identyfikator języka JavaScript, który nie jest słowem zarezerwowanym.
polecenie 
Polecenia. Polecenie break może być użyte z dowolnym poleceniem oznaczonym etykietą, a continue można użyć z zapętlonymi poleceniami oznaczonymi etykietami.

Przykłady

Przykład użycia etykiety z poleceniem break znajduje się w rodziale break. Przykład użycia etykiety z poleceniem continue znajduje się w rozdziale continue.

Zobacz także