yield*

Try it

Wyrażenie yield*  służy do wydelegowania działania generatora do innego generatora lub obiektu iterowalnego.

Składnia

 yield* [[expression]];
expression
Wyrażenie, które zwraca iterowalny obiekt lub generator.

Opis

yield* iteruje po iterowalnym obiekcie i wywołuje yield z każdą kolejną zwracaną przez niego wartością.

Wartość samego yield* jest wartością zwróconą przez iterator w momencie jego zakończenia (tzn. kiedy done ma wartość true).

Przykłady

Delegowanie logiki do osobnego generatora

W poniższym kodzie wartości yeld dla  g1() zwracane są przy wywołaniu next() dokładnie tak samo jak te, które zwraca yeld generatora g2().

function* g1() {
 yield 2;
 yield 3;
 yield 4;
}

function* g2() {
 yield 1;
 yield* g1();
 yield 5;
}

var iterator = g2();

console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 3, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 4, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 5, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true}

Inne obiekty iterowalne

yield* może wywoływać yield z wartościami dostarczanymi przez inne rodzje obiektów iterowalnych , np. tablice, stringi lub obiekt arguments.

function* g3() {
 yield* [1, 2];
 yield* '34';
 yield* Array.from(arguments);
}

var iterator = g3(5, 6);

console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: "3", done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: "4", done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 5, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 6, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true}

Wartość samego wyrażenia yield*

yield* jest wyrażeniem (expression) a nie statement, więc rozwiązuje się do konkretnej wartości.

function* g4() {
 yield* [1, 2, 3];
 return 'foo';
}

var result;

function* g5() {
 result = yield* g4();
}

var iterator = g5();

console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 3, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true},
               // g4() zwrócił w tym momencie {value: 'foo', done: true}

console.log(result);     // "foo"

Specyfikacje

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support (Yes) 27.0 (27.0) ? ? 10
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) 27.0 (27.0) ? ? 10

Firefox-specific notes

 • Starting with Gecko 33 (Firefox 33 / Thunderbird 33 / SeaMonkey 2.30), the parsing of the yield expression has been updated to conform with the ES2015 specification (błąd 981599):
  • The line terminator restriction is now implemented. No line terminator between "yield" and "*" is allowed. Code like the following will throw a SyntaxError:
   function* foo() {
    yield
    *[];
   }

See also