Operator typeof

 

Podsumowanie

Operator typeof używa się na jeden z poniższych sposobów:

  1. typeof operand
  2. typeof (operand )

Operator typeof zwraca łańcuch zawierający type of unevaluated operand: jak przetłumaczyć unevaluated?typ operandu. operand jest łańcuchem znaków, zmienną, słowem kluczowym lub obiektem, którego typ ma zostać zwrócony. Zastosowanie nawiasów jest opcjonalne.

Operator
Zaimplementowany w: JavaScript 1.1
Wersja ECMA: ECMA-262

Zakładamy, że możemy zdefiniować następujące zmienne:

var myFun = new Function("5+2")
var shape="round"
var size=1
var today=new Date()

Operator typeof zwróci następujący rezultat dla tych zmiennych:

typeof myFun is object
typeof shape is string
typeof size is number
typeof today is object
typeof dontExist is undefined

Dla słów kluczowych true oraz null, operator typeof zwraca następujący rezultat:

typeof true is boolean
typeof null is object

Dla liczby lub łańcucha znaków, operator typeof zwraca następujący rezultat:

typeof 62 is number
typeof 'Hello world' is string

Dla własności wartości, operator typeof zwraca typ wartości własności, jakie składają się na treść:

typeof document.lastModified is string
typeof window.length is number
typeof Math.LN2 is number

Dla metod i funkcji, operator typeof zwraca następujący rezultat:

typeof blur is function
typeof eval is function
typeof parseInt is function
typeof shape.split is function

Dla obiektów predefiniowanych, operator typeof zwraca następujący rezultat:

typeof Date is function
typeof Function is function
typeof Math is function
typeof Option is function
typeof String is function