Operator warunkowy

Operator warunkowy jest jedynym operatorem w JavaScript, który pobiera trzy argumenty. Operator jest często stosowany jako skrócenie instrukcji if.

Składnia

warunek ? wyr1 : wyr2 

Parametry

warunek
Wyrażenie, które sprawdza czy warunek jest spełniony (true lub false).
wyr1, wyr2
Wyrażenia z wartością jakiegoś typu.

Opis

Jeśli warunek jest true, operator zwraca wartość wyr1; w przeciwnym razie zwraca wartość wyr2. Na przykład, do wyświetlenia różnych wiadomości opartych na wartości zmiennej isMember, będziesz mógł zastosować poniższą instrukcję:

console.log("Opłata wynosi " + (isMember ? "$2.00" : "$10.00"));
console.log("Opłata wynosi " + (zarejestrowany == 1) ? "$2.00" : "$10.00");