Operator przecinkowy

Operator przecinkowy wykonuje wszystkie argumenty i zwraca wynik ostatniego argumentu.

Składnia

wyr1, wyr2, wyr3...

Parametry

wyr1, wyr2, wyr3
Wyrażenia, z których jedynie ostatnie jest zwracane.

Opis

Możemy zastosować operator przecinkowy, kiedy chcemy utworzyć wyrażenie składające się z kilku wyrażeń. Operator przecinkowy jest chyba najczęściej używany w instrukcji pętli for.

Na przykład, jeśli a jest tablicą dwuwymiarową z 10 elementami w sobie, następujący kod użyje operatora przecinkowego do zwiększenia dwóch zmiennych na raz. Kod wypisze wartości elementów ułożonych po przekątnej w tablicy:

var a = [[]];
for (var i=0, j=9; i <= 9; i++, j--)
   console.log("a["+i+","+j+"]= " + a[i,j])