parseFloat()

Podsumowanie

Przetwarza argument w postaci łańcucha znaków zwracając liczbę zmiennoprzecinkową.

Składnia

parseFloat(string)

Parametry

string 
Łańcuch znaków do przetworzenia.

Opis

parseFloat() jest funkcją najwyższego poziomu, niepowiązaną z żadnym obiektem.

parseFloat() przetwarza argument będący łańcuchem znaków i zwraca liczbę zmiennoprzecinkową. Jeśli natknie się na znak inny niż +, -, liczbę (0-9), kropkę dziesiętną (".") lub wykładnik potęgi, zwraca wartość do tego miejsca i ignoruje dany znak oraz wszystkie dalsze znaki. Dozwolone są spacje na początku i na końcu łańcucha znaków.

Jeśli pierwszy znak nie może być przekonwertowany do liczby, parseFloat() zwraca NaN.

W zastosowaniach arytmetycznych, wartość NaN nie jest liczbą w żadnej podstawie wyliczeń (ang. radix ). Aby stwierdzić, czy wynik parseFloat będzie NaN, można wywołać funkcję isNaN(). Jeśli wartość NaN użyta zostanie w operacji arytmetycznej, wynikiem operacji także będzie NaN.

Uwaga: Funkcja parseFloat wymaga, aby punktem dziesiętnym była kropka, a nie przecinek. Zastosowanie przecinka spowoduje pominięcie części ułamkowej.

Przykłady

Przykład: parseFloat() zwraca liczbę

Wszystkie poniższe przykłady zwracają 3.14.

parseFloat("3.14");
parseFloat("314e-2");
parseFloat("0.0314E+2");
parseFloat("3.14 więcej znaków nienumerycznych");

Przykład: parseFloat() zwraca NaN

Poniższy przykład zwraca NaN:

parseFloat("FF2");

Zobacz także