decodeURI()

Podsumowanie

Dekoduje Jednolity Identyfikator Zasobu (URI) utworzony wcześniej przez funkcję encodeURI() lub podobną.

Składnia

decodeURI(encodedURI)

Parametry

encodedURI 
Kompletny, odkodowany Jednolity Identyfikator Zasobu.

Opis

Podmienia każdą sekwencję ucieczki (ang. escape sequence ) w zakodowanym URI znakiem, który reprezentuje.

Nie dekoduje sekwencji, które nie mogłyby być wprowadzone przez encodeURI().

Zobacz także