RangeError: invalid array length

Wiadomość

RangeError: Array length must be a finite positive integer (Edge)
RangeError: invalid array length (Firefox)
RangeError: Invalid array length (Chrome)
RangeError: Invalid array buffer length (Chrome)

Typ błędu

Co poszło nie tak?

Niewłaściwa długość tablicy może wystąpić w następujących sytuacjach:

 • Kiedy obiekt Array lub ArrayBuffer ma długość ujemną albo większą lub równą 232,
 • przy ustawianiu własności Array.length na wartość ujemną albo większą lub równą 232.

Dlaczego długość obiektów typu Array i ArrayBuffer jest ograniczona? Własności te są reprezentowane jako 32-bitowe liczby całkowite bez znaku, które mogą przyjmować wartości z zakresu od 0 do 232-1.

Kiedy tworzysz obiekt typu Array, używając konstruktora, prawdopodobnie chcesz użyć zamiast tego literalnej notacji, gdyż pierwszy argument jest interpretowany jako długość obiektu Array.

W przeciwnym razie możesz chcieć ustalić długość przed ustawieniem właściwości length lub użyć jej jako argumentu konstruktora.

Przykłady

Niepoprawne przypadki

new Array(Math.pow(2, 40))
new Array(-1)
new ArrayBuffer(Math.pow(2, 32))
new ArrayBuffer(-1)

let a = [];
a.length = a.length - 1;     // ustaw -1 dla własności length

let b = new Array(Math.pow(2, 32) - 1);
b.length = b.length + 1;     // ustaw 2^32 dla własności length

Poprawne

[ Math.pow(2, 40) ]           // [ 1099511627776 ]
[ -1 ]                 // [ -1 ]
new ArrayBuffer(Math.pow(2, 32) - 1)
new ArrayBuffer(0)

let a = [];
a.length = Math.max(0, a.length - 1);

let b = new Array(Math.pow(2, 32) - 1);
b.length = Math.min(0xffffffff, b.length + 1);

// 0xffffffff jest szesnastkowym zapisem dla 2^32 - 1,
// co może być także zapisane jako (-1 >>> 0)

Zobacz też