static

Ключове слово static визначає статичний метод класу. Статичні методи не викликаються на екземплярах класу. Вони натомість викликаються на самому класі. Часто це допоміжні функції, такі як функції для створення чи клонування об'єктів.

Синтаксис

static methodName() { ... }

Опис

Виклики статичного методу виконуються безпосередньо через клас, і неможливі на екземплярах класу. Статичні методи часто застосовуються для створення різноманітних допоміжних функцій.

Виклик статичних методів

З іншого статичного методу

Щоб звернутися до статичного методу зсередини іншого статичного методу в межах одного класу, можна використати ключове слово this.

class StaticMethodCall {
 static staticMethod() {
  return 'Викликано статичний метод';
 }
 static anotherStaticMethod() {
  return this.staticMethod() + ' зсередини іншого статичного методу';
 }
}
StaticMethodCall.staticMethod(); 
// 'Викликано статичний метод'

StaticMethodCall.anotherStaticMethod(); 
// 'Викликано статичний метод зсередини іншого статичного методу'

Зсередини конструктора класу, чи інших звичайних методів

Статичні методи недоступні напряму за ключовим словом this зсередини нестатичних методів. Слід викликати їх, використовуючи ім'я класу: CLASSNAME.STATIC_METHOD_NAME(); або ж звертаючись до методу як до властивості конструктора: this.constructor.STATIC_METHOD_NAME().

class StaticMethodCall {
 constructor() {
  console.log(StaticMethodCall.staticMethod()); 
  // 'Викликано статичний метод.' 

  console.log(this.constructor.staticMethod()); 
  // 'Викликано статичний метод.' 
 }

 static staticMethod() {
  return 'Викликано статичний метод.';
 }
}

Приклади

Наступний приклад демонструє декілька аспектів:

 1. Яким чином статичний метод реалізується у класі.
 2. Що цей клас із статичним членом може наслідуватись підкласом.
 3. Як статичний метод викликати можна, а як — ні.
class Triple {
 static triple(n) {
  if (n === undefined) {
   n = 1;
  }
  return n * 3;
 }
}

class BiggerTriple extends Triple {
 static triple(n) {
  return super.triple(n) * super.triple(n);
 }
}

console.log(Triple.triple());    // 3
console.log(Triple.triple(6));    // 18

var tp = new Triple();

console.log(BiggerTriple.triple(3));
// 81 (Створення екземпляру предка ніяк не вплинуло на метод нащадка)

console.log(tp.triple());
// 'tp.triple is not a function'.

Специфікації

Специфікація Статус Примітка
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Standard Первинне визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
staticChrome Full support 49
Full support 49
No support 42 — 49
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 42 — 49
Disabled
Disabled From version 42 until version 49 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled). To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support 13Firefox Full support 45IE No support NoOpera Full support 36
Full support 36
No support 29 — 36
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 29 — 36
Disabled
Disabled From version 29 until version 36 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled).
Safari Full support 9WebView Android Full support 49
Full support 49
No support 42 — 49
Notes
Notes Strict mode is required.
Chrome Android Full support 49
Full support 49
No support 42 — 49
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 42 — 49
Disabled
Disabled From version 42 until version 49 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled). To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Firefox Android Full support 45Opera Android Full support 36
Full support 36
No support 29 — 36
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 29 — 36
Disabled
Disabled From version 29 until version 36 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled).
Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 5.0
Full support 5.0
No support 4.0 — 5.0
Notes
Notes Strict mode is required.
nodejs Full support 6.0.0
Full support 6.0.0
Full support 4.0.0
Disabled
Disabled From version 4.0.0: this feature is behind the --use_strict runtime flag.
Full support 5.0.0
Disabled
Disabled From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Дивіться також