static

Ключове слово static визначає статичний метод класу. Статичні методи не викликаються на екземплярах класу. Вони натомість викликаються на самому класі. Часто це допоміжні функції, такі як функції для створення чи клонування об'єктів.

Синтаксис

static methodName() { ... }

Опис

Виклики статичного методу виконуються безпосередньо через клас, і неможливі на екземплярах класу. Статичні методи часто застосовуються для створення різноманітних допоміжних функцій.

Виклик статичних методів

З іншого статичного методу

Щоб звернутися до статичного методу зсередини іншого статичного методу в межах одного класу, можна використати ключове слово this.

class StaticMethodCall {
 static staticMethod() {
  return 'Викликано статичний метод';
 }
 static anotherStaticMethod() {
  return this.staticMethod() + ' зсередини іншого статичного методу';
 }
}
StaticMethodCall.staticMethod();
// 'Викликано статичний метод'

StaticMethodCall.anotherStaticMethod();
// 'Викликано статичний метод зсередини іншого статичного методу'

Зсередини конструктора класу, чи інших звичайних методів

Статичні методи недоступні напряму за ключовим словом this зсередини нестатичних методів. Слід викликати їх, використовуючи ім'я класу: CLASSNAME.STATIC_METHOD_NAME(); або ж звертаючись до методу як до властивості конструктора: this.constructor.STATIC_METHOD_NAME().

class StaticMethodCall {
 constructor() {
  console.log(StaticMethodCall.staticMethod());
  // 'Викликано статичний метод.'

  console.log(this.constructor.staticMethod());
  // 'Викликано статичний метод.'
 }

 static staticMethod() {
  return 'Викликано статичний метод.';
 }
}

Приклади

Наступний приклад демонструє декілька аспектів:

 1. Яким чином статичний метод реалізується у класі.
 2. Що цей клас із статичним членом може наслідуватись підкласом.
 3. Як статичний метод викликати можна, а як — ні.
class Triple {
 static triple(n) {
  if (n === undefined) {
   n = 1;
  }
  return n * 3;
 }
}

class BiggerTriple extends Triple {
 static triple(n) {
  return super.triple(n) * super.triple(n);
 }
}

console.log(Triple.triple());    // 3
console.log(Triple.triple(6));    // 18

var tp = new Triple();

console.log(BiggerTriple.triple(3));
// 81 (Створення екземпляру предка ніяк не вплинуло на метод нащадка)

console.log(tp.triple());
// 'tp.triple is not a function'.

Специфікації

Специфікація Статус Примітка
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Standard Первинне визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Дивіться також