export

export ifadesi JavaScript modülleri oluştururken fonksiyonların, nesnelerin ve temel değerlerin dışarı aktarılmasını sağlayarak, diğer programlar tarafından import (en-US) ifadesiyle kullanılmasını sağlar.

Bu özellik şu an için yerel olarak sadece Safari'de uygulanmıştır. Traceur Compiler, Babel veya Rollup gibi bir çok transpiler tarafından da uygulanmaktadır.

Sözdizim

export { isim1, isim2, …, isimN };
export { degisken1 as isim1, degisken2 as isim2, …, isimN };
export let isim1, isim2, …, isimN; // ayrıca var, function
export let isim1 = …, isim2 = …, …, isimN; // ayrıca var, const

export default ifade;
export default function (…) { … } // ayrıca class, function*
export default function isim1(…) { … } // ayrıca class, function*
export { isim1 as default, … };

export * from …;
export { isim1, isim2, …, isimN } from …;
export { import1 as isim1, import2 as isim2, …, isimN } from …;
isimN
Dışa aktarılacak belirleyici (böylece import (en-US) kullanılarak diğer programda içe aktarılabilir).

Açıklama

İki çeşit dışa aktarım vardır. Her biri aşağıdaki sözdizimlerden birine karşılık gelmektedir:

 • İsimlendirilmiş dışa aktarım:
  // önceden tanımlı bir fonksiyonu dışa aktarır
  export { birFonksiyon };
  
  // bir sabiti dışa aktarır
  export const karekok = Math.sqrt(2);
 • Varsayılan dışa aktarım (fonksiyon):
  export default function() {} 
 • Varsayılan dışa aktarım (sınıf):
  export default class {} 

İsimlendirilmiş dışa aktarımlar birden fazla değeri dışarı aktarmak için kullanışlıdır. İçe aktarım sırasında, aynı isimle ve buna karşılık gelen değeri ile kullanılabilecektir.

Varsayılan dışa aktarımla ilgili olarak, her bir modül için sadece bir adet varsayılan dışa aktarım vardır. Varsayılan dışa aktarım bir fonksiyon, bir sınıf, bir nesne veya başka bir şey olabilir. Dışa aktarımı en basit olacağından dolayı bu değer dışa aktarılan "ana" değer olarak nitelendirilecektir.

Varsayılanların dışa aktarımı: Aşağıdaki sözdizimi varsayılan dışa aktarımı içe aktaran modülde gerçekleşmeyecektir:

export * from …;

Eğer varsayılanı dışa aktarmak isterseniz, aşağıdakini yazınız:

import mod from "mod";
export default mod;

Örnekler

İsimlendirilmiş dışa aktarımları kullanmak

Modül içerisinde, aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

// modül "benim-modulum.js"
function kup(x) {
 return x * x * x;
}
const deger = Math.PI + Math.SQRT2;
export { kup, deger };

Bu yolla, başka bir kod içerisinde (karşılaştır import), şunu yapabiliriz:

import { kup, deger } from 'benim-modulum';
console.log(kup(3)); // 27
console.log(deger); // 4.555806215962888

Varsayılanın dışa aktarımının kullanılması

Eğer modülümüz için tek bir değeri dışa aktarmak istiyorsak veya bir son değere sahip olmak istiyorsak, varsayılan dışa aktarımı kullanabiliriz:

// modül "benim-modulum.js"
export default function kup(x) {
 return x * x * x;
}

Sonra, başka bir kod içerisinde,  varsayılan dışa aktarımı içe aktarmak anlaşılır olacaktır:

import kup from 'benim-modulum';
console.log(kup(3)); // 27

Dikkate alınız ki var, let veya const anahtar kelimelerini export default ile kullanamazsınız.

Spesifikasyonlar

Spesifikasyon Durum Açıklama
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Exports' in that specification.
Standard İlk tanım.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Exports' in that specification.
Living Standard  

Tarayıcı uyumluluğu

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Özellik Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Temel destek 61 (60 w/ flag) No support (54 w/ flag) No support (15 w/flag) No support 10.1
Özellik Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Temel destek No support No support No support No support No support 10.3

Ayrıca bakınız